El municipi organització territori i població. Competències municipals

Clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,4 KB

 
L’Estat espanyol es divideix en províncies i municipis. La divisió espanyola actual ve del Ministre de Foment del Rei Ferran VII. Quan parlem d’adm local parlem d’entitats locals: el municipi, les províncies i les illes. La CE accepta la creació d’entitats majors (combinant-se entre elles) o menors (divisió d’elles): mancomunitats de municipis, àrees metropolitanes, comarques i ens locals menors.
Tipus d’entitats locals a l’Estat:
-entitats locals necessàries -entitats locals possibles -municipi -mancomunitat de municipis -província -àrea metropolitana
-illes -comarca -entitat local menor o pedania(pueblo que no és independiente)
5.2 ELS MUNICIPIS
És l’òrgan més petit d’organització territorial de l’Estat, té personalitat jurídica i està format pel Batlle-Alcalde i regidors. Aquests són elegits pels ciutadans del municipi per sufragi universal, directe, secret e igual per períodes de 4 anys. El municipi està format per 3 elements:
*El terme municipal: que és l’àmbit territorial on l’ajuntament té poder legislatiu, està format pel casc urbà i les finques o termes rústics.
*La població: formada per residents (empadronats) i no residents (empadronats a un altre lloc).
*Organització municipal: les institucions de l’ajuntament.
5.6 LA VEGUERIA
Amb el nou estatut de Catalunya, se li dona un paper central a la vegueria, que és una divisió territorial entre la comarca, el municipi i la Generalitat. La idea de la vegueria és acabar una mica amb la divisió provincial de Catalunya: la generalitat funcionaria amb 2 nivells, vegueria i municipis. Per tant la vegueria acaba per una banda amb la província (desapareix) i la comarca que també desapareix. És una solució barata per simular “àrees metropolitanes”, sobretot en el cas del Vallès, lleida-balaguer, girona-salt i tarragona-reus i sense declarar les “àrees metropolitanes”, que és una denominació que ha de passar per Madrid i segurament el Govern d’Espanya no acceptaria.

Entradas relacionadas: