Muntatge continu

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,67 KB

 

Etapes: idea-tema-genere i to-argument-sinopsis-tractament-guions-dialeg. Guio tecnic: descripció al detall (moviment iluminacio, previsible) Guio literari: ampliació del tractament (numerar plans, descriure personatges)

Pelicula antecedent (precuela)-Pelicula continuació- Pelicula derivació (secuela). Cinema selecciona la realitat a partir de: -fotogrames (rectangles) -enquadrament- pla/presa (conjunt de fotogrames). 
Escena: conjunt de plans que constitueixen una unitat dramatica en el temps i en l'espai. Conjunt d'escenes tenen una unitat dramatica rep el nom de Seqüencia. Pla-seqüencia: pla llarg.
Moviment. -Moviments interns (velocitat presa-moviment invertit-stopped motion-zoom. -Desplaçaments de la cambra (-Panoramica- travelling, vertical gran grua, vertical petit dolly.
Steadycam- bases robotitzades i grua guiada amb joystick. - Trasfocus: canvi denfocament a primer o segon pla sense moviment de la cambra.
Script: persona encarregada de controlar el guio durant lenregistrament.
Truca: Camara que pot filmar fotograma per fotograma
EL SO. -Paraula, música, sorolls, silenci. So en directe o so de referencia.
Encadenat o fosa encadenada: superposició de 2 imatges mitjançant la sobreeimpresio de fotogrames.
Muntatge lineal o continu- Muntatge discontinu (salts en el temps) - Muntatge paralel (dos accions es desnvolupen simultaniament creant una associació de idees). Muntatge altern (2 accions unides en passar al mateix temps persecucioperseguit) Muntatge invertit: muntatge lineal amb un salt cronologic per fer un aclariment (flashback flashforward) Muntatge danticipacio, rítmic (alentiment o accelaracio) Muntatge de síntesis.
Pla contrapla:  senregistren els actors per separat i en el muntatge es van alternant els plans.
Aire: espai buit al voltant dels objectes/personatges que surten a lenquadrament dun pla.

Entradas relacionadas: