Nada

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,85 KB

 
L’entrevista es una forma d’expressió oral o escrita que consisteix en una diàleg formal entre 2 persones: L’entrevistador i l’entrevistat. Fuincio: obtenir informacio sobre un tema o coneixer l’opinó, manera de pensar..
Tipus: Informativa - tracta de temes o fets concrets. Preguntes que fan referencia a la professio y coneixement de l’entrevistat.
De personalitat - permet coneixer la vida i la manera de ser de l’entrevistat.
Estrucutra: Introduccio - serveix per despertar l’interès dels oients o telespectadors. S’explica el motiu de l’entrevista.
Qüestionari - Es un seguit de preguntes prèviament preparades sobre els temes de què es vol tractar.
Conclusió - Serveix per tancar l’entrevista amb un comentari relacionat amb el personatge o el tema.


b/v: Escrivim b:
Davant de l o r, darrere de m, quan en una mateixa familia de mots alternen p i b
Escribim v:
Darrere de n, Terminacions -ava, -aves, formes del verb haver, quan en una mataeixa familia de mots alternen u i v.
Precisio lèxica:
Pleonasme:
Consisteix a utilitzar diversos mots que es refereixen a un mateix element. ( El professor sempre em pregunta ami)
Comodí o mot jòquer: És un mot de significat molt ampli que es pot fer servir per a tot.
Mot genèric: No utilitzat hiperònims (paraules de significat ampli i general que inclouen el significat d’altres mots) sino utilitzar hipònim (mot de significat més restringit).
Falca o crossa lingüística: És una expressió que no té un significat específic i que itilitzem per introduir o articular frases inacabables.

Entradas relacionadas: