Narrador multiselectiu

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,23 KB

 
quan una escriptor fa el projecte d'escriure una obra narrativa ha de decirid qui sera el narrador i qui el pun de vista.Autor persona real narrador personatge inventat punt de vista extern el narrador explica els fets sobre les distancies punt de vista intern puint de vista interior de la narrador.Les figures retoriques son recursos expresius que utilitza l'auor amb l'objectiu de fer mes bella o mes personal la hiastoria.Polisemia dos o tres significats dues accepcions en el dic, homonímia presenta la mateixa forma verbal que l'altra tenen articles diferenciats en el dicc.

Entradas relacionadas: