Narrador multiselectiu

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,26 KB

 

1. Un barril de sabó moll És una crònica. ­Narrador: ​el vell CristòFOL. Esta escrit en primer i tercera persona. ­Tema: ​és una ​crítica social. 2.La plaga de la Ribera És un soliloqui epistolar. ­Narrador:​Jeroni en primera persona. ­Tema: ​paradoxa. La presó es una universitat per als delinqüents.3.Absoltes i sepeli de Nicolau vilaplana Cerimònia d’enterrament. És una crònica. L’Oncle Nicolau es molt bona persona i es mor el dia abans d’un partit de futbol molt important. ­Narrador: ​el vell CristòFOL li explica a Jesús Moncada. Primera persona i narrador intern. Tema: ​Importància del futbol en la societat. Importància de la religió4. Paraules des d’un oliver Soliloqui amb l’interlocutor mut.Tema: ​excés de confiança, manipulació de la realitat i el concepte de propietat. :5. Informe provisional sobre la correguda d’elies És una crònica. Narrasdor intern i protagonista ­Tema:​amor als diners. L’autor vol fer una crítica a l’importà ncia que se’ls dona als diners.6.Futbol de rivera És una crònica explicada pel vell CristòFOL.. ­Narrador: ​narrador intern. Coneix la història de prop Tema: ​la importància del futbol a la societat. 7. Senyora mort, carta de miquel garrigues És un soliloqui epistolar, és a dir, un monòleg en forma de carta explicat pel Miquel Garrigues. Està escrit en primera pers. ­Tema: ​l’amor a la feina veritable, la vida després de la mort i les creences. ­Personatges: ​­Miquel Garrigues: qui dicta la carta. Miquel Dalmau (la clenxa): qui escriu la carta.8. Preludi de traspàs Exclòs de l’agrupació dual. ­Narrador:​narrador en 1a persona i és un net. ­Tema:​ressentiment, venjança, vida després de la mort, rancúnia. 9. Els delfins És un soliloqui. ­Narrador: ​narrador 1a persona de nom Miquel. ­Tema: ​crítica a pensar que algú és imprescindible en alguna feina.10. Un enigma i set tricornis És una crònica. ­Narrador: ​el narrador és el cronista (el Vell CristòFOL). ­Tema: ​explica el paper social del futbol. 11. Amarga reflexió sobre un manat de cebes És una crònica. ­Narrador: ​és el cronista. Tema:​Violència política de la guàrdia civil a l’època franquista. ­ 12. L’assasinat del roger ackroyd És un soliloqui que mescla la novel∙la policia de l’Agatha Christie amb una història. ­Narrador:​el soliloqui el fa ot el Damià. ­Tema: la poc paciència, l’amor a la lectura, crítica a la gent que no respecte l’intimitat dels altres. 13. Amor fatal en decúbit supí És una crònica. Narrador: El ​narrador és omniscient, tercera persona. Coneix tots els detall Tema: ​la influència de la religió en la conducta de la societat.14. Guardeu­vos de somiar genives esdentegades ­Narrador: El narrador és extern ja que no participa directament a l’obra però si dona el seu de vista. El­Tema: el tema principal del conte és la visita a Lleida que fan la Gabriela i el seu fill Carles, per descobrir quina és la seva malaltia.


Que (conj.)  subst. Complement No te antecendent i no te derminant fa de Relació -Que pronom relatiu adjectiva si te antecent i no determinant  fa de CD/Subj/CCT -Que p.R substantiva No antecedent i no determinant Subj Qui- p.R adjectiva si antecedent i no deter. (el qual) CC/CRV/Agent -Qui pr substantiu No antecendent i si determinant   (el que) Subj o CD -Qui P.I substan. No i No (quina persona) Qualsevol funció -On P.R Adj. Si antecedent (la el.. Qual) -On P.I substan. No Ante. (quin lloc) On adv- loc No antecedent (allà) -Què p.R ADJ. Si antecedent (el la.. Qual) -Què P.I subst. No ante. (quina cosa) -Que (persones, coses) no prep CD, Subjecte, CCT -QuÈ (coses) si prep. CRV, CC. -Qui (persones) si prep. CI, CRV, CAgent, CCCompanyia. -On (llocs) si/no CCT, CRV -EL qual (coses, pers, llocs) si/no Totes.  Adverbials Lloc (on) Temps (quan) Mode (com) Causals (perquè) Finals (Per tal que) Consecutives (tan que, per tant) Condicionals (si, mentre) Concessives (encara que) Comparativa (compara)

Periodismo de información-> Noticia (Periodista, agencia de noticias) Són hechos sucedidos, Narrativo i busca Informar. Reportaje (reportero) Noticias de mayor profundidad, Narrativo y descriptivo i Informa y profundiza sobre los sucesos Entrevista (periodista) Datos sobre la vida y el pensamiento del entrevistado/ Interrogativo y reflexivo, Recabar informacion sobre el personaje. Periodismo de opinión-> Editorial (Equipo de redaccion y director)-> Comentario sobre un tema actual, Argumentativo y expositivo, Difundir la opinión del periodico. Articulos de opinión (Colaborarion habitual, especial y columna) El colabordor puede ser fijo especialista y columnista. Tema libre. Estilo es libre y Argumentativo y expositivo. Quiere transmitir su opinion y influenciar a los lectores. Periodismo mixto-> Crónica Corresponsal, enviado especial. Contiene informaciones i valoraciones de echos proximos al cronista. Narrativo, argumentativo y descrptivo. Quiere informar y aportar opinion sobre echos conocidos in situ. Noticia comentario. Periodista de la propia redaccion. Noticia de actualidad. Narrativo y argumentativo. Informar y aportar informacion. Crítica. Especialista. Informació i opinion. Narrativo argumentativo i propio de su especialidad. Informar y aportar opinion. 

Entradas relacionadas: