Narrador ramona adéu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,4 KB

 
Es com 3 noveles separades formalment pel punt de vista del narrador.Estructura interna:seqüencies en q les 3 histories es barrejen,Narració Claret inclou historia de la seva mare i la seva avia.La Ventrua completa la de la seva mare, la Jover.L'obra es el resultat de totes auestes seqüencies juntes/ Narrador,punt de vista: Sinicia am monoleg interior en cursiva Ventura.Reprodueix el seu pensament com si parles am si mateixa.S'utilitzan 2 procediments per lligra pensaments: repetició d paraules i reiteració de conjuncions copulatives.També ús de refranys i frases fetes.La Jover tmb la coenixem per diari personal: 37 dies de la seva vida duran 25 anys,seerviran per dibuixar trets.A la resta de la novela predomina la narració en tercera persona d'un narrador omniscient.Refereix fets Ventrua i Claret,sintrodueixen veus personatges o es barreja discus directe am indirecte.De vegades el narrador s'adreça al personatge.De la ventura es diu 3 anys de la seva vida/ Simbologia: / Llengua iestil: Llengua fidel a les regles i normes ortografiques.No  sembla artificial al lector o allunyada,escau be.Selecció i elaboració dels recursos que ofereix la llengua.Versemblança i vivacitat del seu estil,en part x les fromes col·loquials i populars,en lexis.Els modismes comparatius,locucions i refranys son freqüents.Vivesa accentuada x preferncia oració coordinada i repetició de mots.Am el llenguatge caracteritza mol b la burgesia de l'Eixample.Castellanisme lexics,Gal·licismes i anglicismes

Entradas relacionadas: