Narradors

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,34 KB

 
omniscència editorial: narració en 3 p i en passat de fets externs, pensaments, records, etc. barrejada amb transcripció més o menys fragmentada de diàleg. aquesta modalitat combina l´escenara amb el sumari. a MT domina la presentació de l´escena i és a partir d´ellaque es fa el sumari. el sumari sol coincidir amb el record dels persoantges i, per tant, pren la forma d´interiorització
o. selectiva: narració en 3 persona des de l´optica d´un sol personatge. també es coneix co ma estil indirecte lliure. és pròpia de la novel.la psicològica. el lector obté la significació total a partir de la suma de totes les visions individuals sobre un fet. Ex relacions entre amadeu riera i teresa valldaura.
objectivisme narratiu: narració en 3 persona de ets externs sense interpretació ni interiortizació
Absència de narrador: es basa en la presentació directa en 1 persona del monòleg conscient o inconscient dels personatges, amb una gradació entre l´ordre lògic i allò que es coneix com a flux de consciència. ex. monòleg de ramón en el cap. X de la segona part

Entradas relacionadas: