Narrativa

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,11 KB

 

èpica: autor parla com a narrador i a través dels personatges

funció referencial i to objectiu i distant. temàtica heroica,

personatges de la reialesa i la noblesa. prosa o vers

lírica: autor en 1pers. funció expressiva i to subjectiu i afectiu

tem. sentimentalm, estats d'ànim i forma poètica vers

dramàtica: realitat externa per actors i actrius, funció apel·lativa

to greu, seriós o humorístic. tem. tràgica, dramàtica, còmica

forma teatral, prosa o vers, estil directe: diàleg i monolegmètrica: estudia les diverses tècniques de compondre

versos.metre:versos curts, sense cesura tetrasilab4,

pentasilab, hexasilab, heptasilab i octosilab. versos

llargs, amb cesura decasilab clàssic4+6, dec.èpic6+4

dec. amb cesura a la 5a5+5  alexandrí12 6+6

rima consonant, rima assonant, rima masculina i femen.

apariat:estrofa de 2 versos, tercet, quartet, quintet,

sextet, octava:cobla i dècima10  sonet:2quartets i 2tercets

romanç: nombre -- de versos, 5s, 7s, 6s. 

Entradas relacionadas: