Narrativa anys 60

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,76 KB

 

 J.M.De Segarra (1894-1961), Barcelona, família aristocràta. Va estudiar Dret. A partir 1914 després publicar llibre de poemes, va fer carrera literària. POESIA: Segarra pertany generació noucentista. Caractetsqs: presència constant sentimentalisme i del sentit de la natura, perfecció normal i +pel domini paraula. NARRATIVA: Paulina Buxareu, All i Salobre, pro on va demostrar el seu domini va ser en el periodisme. TEATRE: fins a la seva mort es van representar més de 50 obres seves La rambla de les floristes.

Joan Oliver (1899-1986), Sabadell. OBRA: destaca crítica permanent contra poder polític i el conformisme social. Família burguesa, va formar part del Grup de Sabadell. Va col.Laborar en diaris i revistes i es va donar a conèixer com a poeta 1934 "Pere Quart".


Oració composta: dues o més oracions independents mitjançant connectors gramaticals per tal de formar una nova unitat sintàctica que tingui sentit complet i l'entonació adequada.

Manuel de Pedrolo (1918-1990). Va iniciar la seva trajectòria d'escriptor als 50 anys, conegut per ser el novel.Lista més fecund de la narrativa catalana contemporània, ja que a escrit més de 60 obres que formen un fons molt importatn de literatura. Es CARACTERITZA per una temàtica que es repeteix: la por, la incomunicació entre persones, l'absurditat... NARRATIVA: M'enterro en els fonaments, moltes de les seves obres denuncien, de manera al.Legòricamen a causa de la repressió franquista la societat de la seva època. Va adoptar actitud de defensa clara del país i la llengua.

Calders (1912-1994)va estudiar belles arts i es va diplomar en dibuix i pintura, el 1936 va publicar primers contes i un any després la primera novel.La, es va exhiliar a Mèxic després de la Guerra Civil, quan va tornar a bcn no va parar d'escriure fins que va morir. Pere Calders ha estat considerat el millor contista de la literatura catalana. Els seus contes es caracteritzen perquè presenten els esdeveniments més inversemblants en situacions i espais quotidians tractas amb humor i ironia.

Entradas relacionadas: