Narrativa catalana de postguerra

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,87 KB

 

Sí, hi estic d'acord,l'bra de Mercè Rododera és molt representativa de la novel·la psicològica.Aquest tipus de novell3la va ser la tendèndia narrativa predominant durand els quaranta i ciquanta. Es basa en la descripció de la intimitat d'un o diversos personatges i de les sues reaccions,el narrador tendeix a no intervenir i ser suplantat per les reaccions i actituds dels personatges.

La narració en 1ªpersona culmina amb la técnica del monòleg interior, molt caracterísctic de l'obra de Mercè Rododera, amb la que mitjançant el llenguatge es reprodueixen els pensaments i les idees dels personatges.

L'obra de Mercè Rododera es divideix en tres etapes en les que s'observen aqueste característiques:

-Etapa de Joventud, que arriba fins a la Guerra Civil. Destaca Aloma on es presenten les dones coma víctimes d'actituds masculines dominants, relacions complexes, la solitud...

-Etapa de Maduresa.Destaca La Plaça del Diamant, aquesta novel·la escrita en primera persona narra la història de Natàlia-Colometa en tres períodes històrics: la preguerra, la Guerra Civil  i la postguerra.

-Etapa de Vellesa. En aquest període els temes com  la mort, la vida, la soledat.. Esdevenen mítics i poètics, amb molt de simbolisme. Destaca Mirall Tencat, escrita amb tècniques narratives variades:narrador moniscient, monòleg interior, estil lliure indirecte..., tots característics de la novel·la psicològica.

Mercè Rododera és possiblement l'autora més important de la literatura catalana de postguerra.


Desde els 70 fins l'actualitat

A partir del anys setanta la situació política comença a millorar i gracies a aixó augmenta la producció literària i la diversistat de propostes estètiques. La literatura s'inscriurà sobretot sota el signe de l'antirealisme i l'experimentalisme narratiu.

Apareixen una série d'escriptors amb caracteríscitques comuns:

-tots han viscut la immediata postguerra, són antidogmàtics, i separen l'art de la política.

-Estan molt influenciats pels mitjans de comunicació i tenen una crisis igeológica per la qual intenten esborrar tabús infantils i modeificar valors tradicionals.

-Són autodidadctes i molts començaren escrivint en castellà perquè el València estava censurat.

-Busquen noves formes expressives i noves estructures narratives, i reben influencies nord-americanes, italianes i sud-americanes.

-Es preocupen en investigar per crear un estil propi amb certa professionalització.

En le contigut de les obres dels 70 destaquen tres temes:

-La recerca dels orígens personals.Es narra la relació de l'individu amb el seu entorn.

-Novel·les de sagues familiars o retaules d'una societat concreta.

-Novel·les que mostren la modernitat i la rebel·lia. Es trenca amb gèneres anterior i s'incorporen tècniques pròpies d'altres arts.A més, s'obseva el desitg de conectar amb les revoltes dels anys seixanta.

En la dècada dels 80 ja no hu ha tant ressentiment poític i les inquietuds experimentalistes deixen pas a la narrativitat, proliferant aicí la novel·la de tema històric, d'intriga i d'aventures.

Es parla irònicament de la vida urbana de l'època, d'una forma realista. En aquesta època també i ha motls autors que escriuen contes.

Durant els noranta destaca el gust per la novel·la històrica, l'eròtica , la juvenil i la policíaca, i ja parlem d'un mercat editorial totalment normalitzat.

Entradas relacionadas: