La narrativa del Segle XX

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,7 KB

 

1.La narrativa als segles XVI,XVII,XVIII.els segles son un període de decadencia en el terreny narratiu pels mateixos motius que van condicionar la manca de producció poetica culta.Rafael d'Amat i de Cortada(conegut com a Baró de Malda) ja en en ple segle XVIII.

2.El Segle XIX seguint l'impuls de la renaixensa la narrativa catalana s'ana recuperant.

2.1novela historica l'estudi del passat nacional dels pobles que el romanticisme va potenciar va servir d'inspiració de les narracions de tema historic.Walter Scott

2.2 la narrativa de costums al Segle XIX am la invenció de les maquines rotatives pren forsa la premsa diaria i molts autors veuen l'oportunitat de guanyar-se la vida escrivint en aquest mitja.L'autor Emili vilanova

2.3 el Realisme el Segle XIX que es el que gran segle de la novela es també el gran segle de la classe burgesa,dos fenomens que van estretament lligats.

2.4 el Naturalisme el Segle XIX va ser un segle de grans avansos en el camp de la ciencia,l'esser huma deixa de ser vist a traves del filtre de la superstició i els científics inicien un Camí d'investigació.

Emili Zola a la segonameitat del segle un autor frances Emilie Zola concebé la novela com una aportació mes a l'estudi del comportament de les persones centrant la seva atenció en els aspectes mes foscos contradictoris i conflictius.

Entradas relacionadas: