La narrativa dels anys 70

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,69 KB

 

la narrativa de postguerra: aqest període va ser mol prolífic a pesar

de la represió política i la censura de la dictadura. En la narrativa va

incorporar-se un bon nombres dautor que es poden classificar en dos gr:

per una banda els que s'havien format en el període d preguerra i que

culminen la producció avans de 1939 (Rodoreda, Calders..) i de laltra

els que van sorgir després dl conflicte bèl·lic. En aqest darrer grup podem

trobar 2nuclis: els que començen a publicar als anys 50,60(Jrdi Sarsanedas,

Josep. M Espínàs, Baltasal Porcel..) i els altres que inicien la seva carrera

a finals dels 60 (Terenci Moix, Monserrat Roig..)

*novel·la fantàstica: té 2tendències: -el Realisme màgic, on es dscriu

la realitat cotidiana però apareix un elemnt fantàstic): 100años de soledd

i -la narrativ fantàstica,es la creació dun món fantàstic que no funciona

sgons les regles de la realitat: Alícia en el país de las maravillas.

*existencialisme francès:corrent filósòfic que apareix dsprés dla 2na

guerramundial i que pretén demostrar l'absurditat de lxistència humana.

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
eeeee