Que es la narrativa modernista

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,91 KB

 
Els narradors modernistas no disposaven d’un llenguatge narratiu prou madur com per afrontar les noves formes de novel·la que començaven a cultivar-se a Europa.Tampoc hi havia a Catalunya una infraestructura editorial i intel·lectual que impulsés la renovación del gènere novel·lesc.Tots aquests factors van enderrerir l’esclat de la prosa modernista, que no es va produir fins a la primera decada del S.XX Primera novel·la modernista ELS sots Feréstecs.Característiques de la narrativa modernista.Fou Raimon Casellas qi a través de la seeva tasca com a crític i com a creador, va posar les bases del nou model narratiu i va introduir a Catalunya les tendències europees.La narrativa modernista cpagira els interessos del Realisme precedent:la subjectivitat i el lirisme substituyesen la descripción objectiva del món; la mirada de l’autor passa d’observar la realitat exterior a concentrar-se en el seu món interior;ja no pretén abastar el conjunt dels esdeveniments.Utilitza un llenguatge simbòlic i suggerent.Els temes tractats reflecteixen la crisi de valors tradicionals que Nietzsche havia destapat, i també la descompsició psicològica de l’home modern,sobre la qual Fread va desenv. El mètode psiconanal´tiic.EL protagonista es un individi inadaptat, ke lluita inútilmente per dominar amb la seva voluntat l’adversitat del món que l’envolta.

Entradas relacionadas: