On neix la poesia trobadoresca?

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,72 KB

 

1 La societat feudal estaba constituida per dues classes, els senyors feudals que no treballaven y els serfs que treballaven per als senyors.

2 El jurament de fidelitat es basava en un homenatge en que el vasall jurava fidelitat.

3 La cultura cortesana va començar al s.XI es basava en que un cavaller cortesà tenia que tindre moltes virtuds i estar enamorat d'una dama. Amb això va començar la poesia trobadoresca, en que els cavallers homenatjaven a una dama.

4 La cançó d'amor cortès durant els s.XII i XIII es va estendre per Occitània, Catalunya i el nord d'Itàlia. El trobador les escrivia i el joglar les cantava. El poeta canta la cortesia i la bellesa de la dama i manifesta el seu amor, seguidament li prega que l'accepti com a vasall i que li correspongui am un gest.

5 La llegenda del cor menjat diu que Guillem de Cabestany va fer que la dama del senyor se l'estimes, i el senyor el va matar.

6 La poesia, una arma política que es va fer servir en lluites polítiques i socials per difamar a un enemic, d'aquests poemes s'en deien sirventesos.

7 La poesia trobadoresca als territoris de parla catalana va ser la mateixa que a Occitània, a partir del s.XII l'occità va ser la llengua de culta a la poesia Catalana.

Recorda: La poesia trobadoresca va sorgir de les corts feudals d'occitània i es va estendre per Catalunya i el nord d'Itàlia. La llengua poètica dels trobadors era l'Occità o provençal. Els gèneres més conreats eres la cançó(amor), el sirventès(polític) i el plany(fúnebre). L'amor cortès reprodueix en el camp literari l'estructura feudal: el poeta,q ue es el vassall, suplica a la dama, que és la senyora, que correspongui al seu amor amb un gest amable.


1 Ramón Llull (1235-1315) era una noble que vivia a la cort de l'infant Jaume de Mallorca, el segon fill del rei Jaume I, Es dedicava a conrear la poesia trobadoresca.

Entradas relacionadas: