On neix la poesia trobadoresca?

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,45 KB

 
LA POESIA TROBADORESCA
La lírica trobadoresca es el maxim refinament dels costums cavallarescos. La dona x primera vegada imposa una nova concepciño en l'amor: no vol ser un objecte sexual sinó que vol que els cavallers guanyin l'amor a traves de la música, la paraula, la cultura... Ladona va crear l'amor cortès i obliga a l'home a patir per ella i a sentir-se inferior. La poesia trobadoresca sempre era cantada. EL trobador, una persona culta, escrivia un poema perquè algú el catnàs. Qualque pic el trobador anava amb en cantant per ajudarli amb les nostes que havia de tocar en el poema. El joglar és el qui canta els poemes dels trobadors. Es tracta d'un home de vida nàmada que era un cantant i músic i tocava sempre un instrument. Practicament tora la poesia trobadoresca ca ser escrita en provençal. Entre els trobadors es va distingir tres estils:El trobar lèu: expressió sencilla directra i emotiva, El trobar clus: difícil d'entendre, El trobar ric: carregat de figures retòriques. Els poemes trobadoresco són d'una perfecció formal. Podríem agrupar tots els gèneres amb dos grups, La canço i El Sirventès.
LLIBRE DELS FEYTS: Jaume 1 la va redactar entre 1240-1274. Alguns creuen que el que va escriure el llibre dels feyts era el propi Jaume 1 ja que xerra en primera persona, però també es crey que la va dictar. Aquesta crònica conta des de que el monarca creis fins a que mor. Hi ha moments en que el rei conta coses molt personals... Tots els fets que conta són verídics. Hi ha elements procedents de les epopeies ROMàniques, hi predominen molts de d'alegs per demostrar que ha viscut els fets en persona.

Entradas relacionadas: