Nivell semantic

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,19 KB

 
  • Segons temporalitat:Cartells permanents/temporals
  • Segons finalitat:Cartells ambientadors/indicadors:Senyalització,Promoció/Cartells de preu: informador,abaratador,d'urgencia,d'estalvi/Cartells explicatius: intrínseca,extrínseca/cartells de record
  • Segons la seva localització:Exteriors/interiors:nivell de sostre,nivell de compra,nivell de terra
Normes:
1.Utilitzeu frases curtes i concises
2.Apliqueu mots senzills:facilitat d'elecció
3.Fugiu d'expressions agressives:provoca actituds negatives
4.Utilitzeu el present:temps mes proper al client
5.Trieu be les formes verbals
6.Eviteu paraules amb negreta
7.Eviteu mots negatius:generen desconfianza i inseguretat

Entradas relacionadas: