Nocions de quantitat, mesura i espai

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,69 KB

 
Si hi ha dos grups de diferents materials (***) i (+++) i a cada objecte li correspon un altre del segon grup *-+ podem dir que son dos conjunts equivalents. Conservació: Si tenim dos grups de 4 cotxes en un grup els cotxes estan per el terra sueltos i en l’altre els 4 cotxes estan apilats un sobre l’altra. Tot i això el nombre es conserva. Mesura  Concepte: veiem una pilota que es més gran que la nostra -Aquestes nocions apareixen quan hi ha evidència per contrast perceptiu.- A l’escola infantil, la proposta amb la mesura: Comparar, Fitxar unes relacions de similitud o de diferència perceptibles: Longitud: llarg/curt, ample/estret, Superfície: rodo/quadrat, Volum: gran/mitjà/petit, Pes: Pesat/lleuger Espai Totes les nocions espacials, estan relacionades amb el propi esquema corporal i la pròpia motricitat.- Per orientar-se en l’espai, cal orientar-se en el propi cos i trobar-se els punts relacionats amb les tres dimensions: Damunt/a sota, Davant/darrera, A un costat (dreta) o a l’altre (esquerra) Nocions bàsiques relacionades amb l’orientació espacial: davant, darrera, endavant, cap amunt, lluny, prop, observar objectes de diverses dimensions, distingir línies obertes i tancades...Temps L’Infant interioritza el temps a través de rutines i les activitats quotidianes. Amb l’ajuda de la persona adulta, l’Infant verbalitza paraules que es refereixen al temps (ara, desprès, abans...) A partir dels 3 anys poden començar a cotar el temps (1h, 5 min..) Es convenient introduir aspectes relacionats amb ell (noció velocitat: lent, ràpid)

Entradas relacionadas: