Normalització lingüística

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,31 KB

 
LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Normalització és aquell procés mitjançant el qual un idioma és sotmès a la regulació ortogràfica, lèxica i gramatical, amb uns criteris científics i racionals.
Normalitzar, voldir fer normal una cosa o una situació. Normalització lingüística designa el conjunt d'actuacions encaminades a aconseguir que una llengua i una comunitat lingüística es desenvolupin en una situació normal. L'aplicació d'un procés de normalització lingüística es fa necessària quan una determinada comunitat o nació, per qüestions històriques, seguit de pressions que han fet recular o no han deixat avançar l'ús del propi idioma, fins a posar-lo en perill d'extinció, amb la consegüent despersonalització de la comunitat que això significa. La Normalització lingüística no és cap fenomen espontani sinó que és una decisió social, cultural i política.

Entradas relacionadas: