Normes de fonètica

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,7 KB

 
SISTEMA-conjunt d'elements interrelacionats subjectes a unes normes determinades formen un tot complet. LA LLENGUA es social i la parla la manera individual de concretar-la. EL SISTEMA DE LA NOSTRA LLENGUA s'estructura a partir dels subsistemes:la fonetica,la fonologia,la morfologia le lexicologia la sintaxis i la semantica que aporta la semiotica. LA FONETICA estudia els sons,la materia fonica des del punt de vista físic. LA FONOLOGIA estudia el valor diferenciador , els fonemes. PUNT D'Articulació on un organ actiu contacta amb un altre d'actiu o de passiu en el moment de l'articulació. SIL.LABA es una unitat estructural que aplega un o mes sons successius organitzats entorn d'un segment que fa de nucli (O) consonants que obrin el Camí al nucli sil.Labic (R) part de la sil.Laba en que apareix el nucli i la coda (N) l'única part imprescindible,sempre es una vocal (C) es la consonat que tanca la sil.Laba. EL MODE DE Articulació es la manera com modifiquem l'aire que ix dels pulmons i es determinat per la naturalesa del so i el grau i la durada de l'obstrucció. VOCALISME VOCALIC ATON es caracteritza per una serie de neutralitzacions.

EL LLIBRE DE MERAVELLES es pot considerar com una enciclopedia novel.Lada.Presenta un repertori de tematiques ben diverses:Déu angels cel...LLIBRE DEL GENTIL presenta una discussió sobre la veracitat o falsedat del judaisme cristianisme i l'islamisme.Llull mostra un bon coneixement del judaisme i de l'islamisme,i combina els dialegs entre tres savis amb expansions de lírica religiosa i descriptions d'una natura idealitzada. L'ARBRE DE CIENCIA es una versió de l'art en forma enciclopedica,descriu els principis generals que expliquen la diversitat de la realitat,es una obra general sobre totes les ciencies,una veritable enciclopedia.OBRES EN VERS DE LLULL- Lo desconhort i el Cant de Ramón de caracter autobiografic,Lo concili i el Plant de Nostra Dona Santa María.En estes poemes Llull va tornar a elaborar influencies de la poesia trobadoresca,de la poesia arabiga i de la poesia popular.Lo desconhort expressa la crisi que va experimentar en passar de la vida cortesana a una dedicada a la religió. Cant de Ramón hi trobem un balanç de la seua vida que deixa trapuar un to amarg i desolat.

Entradas relacionadas: