Noticia amb avantitol,títol i subtítol

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,12 KB

 

TEXTOS Periodístics

-premsa principal mitjà de comunicació, destaquen els diaris, es publiquen tots els dies i ofereixen informació actual, i els períòdics que reflectixen na actutualitat més perdurable, la premsa es un mitja de comunicació escrit de caracterr informatiu o lúdic i usa el suport del paper.


GENERES Periodístics (IX FIJO)

noticia:informa de fets generalment recents.*reportatge:amplia amb més detalls les circustàncies dels fets ocoreguts.*entrevista: consisteix en un dialeg entre una periodista i el protagonista d'un fet que pot esdevindre noticia.*generes de opinió:*editorial:reflecteix el punt de vista del períòdic.*article:expressa l'opinió d'na persona(periodista, escriptora, etc)sobreruntema.*cartes al director:recullen l'opinió del lectors:


ESTRUCTURA:

*portada o primera plana: es la primera pagina, o apareixen les informacions mes rellevants

*seccions diverses: nacional, internacional, comarques, local, esports, economia, opinió, espectacles.

*contraportada: es la ultima pagina que sol incloure algunaentrevista, publicitat, article d'opinió

Llenguate

claretat consicio i objectivitat.

*cronica: es un genere periodístic en que els periodistes especialitzats relateb els fets ocorreguts en un període de temps i en poden donar una interpretació.

*noticia: es un genere periodístic de carácter narratiu que te per objectiu informar de manera clara, precisa i objectiva. EstRUCTURA de a noticia: títol indica que ha succeit, avantitol i el subtítol complementen la informació del títol, l'entradeta es el primer paragraf de la noticia, cos:desplega i amplia altres aspectes del succés.


TEXTOS CONVERSACIONALS


TEXTOS CONVERSACIONALS: s'articulen al voltant de l'emissor i el receptor es diferenca en texots orals(dialeg entrevista) i escrits carta dialeg teatral.


Entrevista: genere periodístic que consta d'unes preguntes fetes per un entrevistador a una persona amb rellevancia social. Es clasifiquen en inforamtives: donen a coneixer l'opnio sobre un tea psicologiques pretenen mostrar la personalitat i la vida de la persona entrevistada. Te tres parts títol, presentació, dialeg,


reportatge una noticia extensa amb molta informació i molta documentació i abundants opinions de les persones que han intervigut en la noticia o d'experts sobre el tema


LITERATURA:canço de gesta un poema historic amb elements fantastics i llegendaris, actes heriocs en combat batalles i guerres d'un personatge central, exaltant-ne la valentia i el coratge.


Poesia trobadoresca:una de les primeres manifestacions en la llengua vulgar, nasqué a Occitania al sud de l'actual França, i s'esvrigue n occità o provençal.Els trobadors componien la musicai al lletra i transmitien les composicions a traves del cant en cercles cortesans.Joglar sols cantaven les composicionx creades per altres trobadors,

Entradas relacionadas: