Noucentisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,87 KB

 

Noucentisme: els intel·lectuals noucentistes van intervenir en la vida pública i en la política amb l'ojectiu de construir una societat moderna, culta i liberal. Els ideòlegs, els artistes i els intelectuals es van coordinadar amb els polítics de la Lliga Regionalista. Definició moviment: allò que és oposat a vell, i allò que és propi del nou-cents. Cronologia: 1906 al 1923

Modernisme versus noucentisme: el noucentisme és la continuació del projecte modernista(creació d'una cultura catalana moderna i transformació de la societat) però els noucentistes tenien el supor del poder polític. Coincidències: .antipairalisme.europeisme.lluita per la creació d'una llengua literària apta per a tots els usos de l'activitat social. Diferències: Modernisme- .rurarlisme,localisme,romanticisme.els artistes estan aïllats i s'oposen al poder polític, neix la bohèmia. les sesves propostes són idealistes i radicals. Noucentisme- .classicisme, civilitat, cosmopolitisme i arbitrarisme. els intel·lectuaals col·laboren amb el poder polític, i això els permet professionarlitzar-se. propostes realitzables a curt termini. ideologia conservadora.

Intervenció cultural: Eugeni d'Ors definia la Catalunya ideal amb una sèries de mots claus, que tenien la funció de condensar els conceptes més significatius del projecte. IMPERIALISME: versió actualitzada i conservadora de les idees del regeneracionisme. volia comprometre a tots els organisme públics i privats, i a tots les classes socials, en un projecte totalitzador. Finalitat: transformar la realitat conflictiva de la societat catalana. ARBITRARISME: defineix la filosofia noucentiste com el domini de la voluntad humana sobre la realitat. -Civilitat: identificar la Catalunya ideal amb la Catalunya ciutat, Eugeni d'Ors volia crear l'ideal ciutadà que s'organitzava socialment creant biblioteques, museus... -Classicisme: els interessava el classicisme de les proporcions, de l'harmonia i de l'equilibri. Es va establir la reivindicació de la mediterraneïtat com a emblema definidor del moviment. Aquest projecte d'intervenció cultural es va concretar a la pràcita en tres aspectes: -Aparell ideològic d'estat: el mandat de Prat de la Riba a la Mancomunitat va crear tota una xarza moderna i eficaç, de centres educatius transmissors dels valors culturals, ideològics i socials del moviment. -Fixació de la llengua literària: des de la Secció Filològica de l'Institud Catans Pompeu Fabra estabí les Normes ortogràfiques. -Infraestructures culturals: creació d'infraestructures, com ara d'empreses, editorials, i de publicacions periòdiques.

POESIA: era el genere priviliegat ja que era el que s'ajustava més bé a l'estètica del moviment. Les influències principals les trobem en el parnassianisme(temes clàssics i formalisme) i en el simbolisme. Poetes destacats: .Jaume Bofill i Mates-Josep Maria López-Pico -Rafael Masó -Josep Carner- Aquests autors compartien interessos polítics, literaris i morals, i formaven un grup cohesionat. Tots van difondre les seves obres a La Revista(revista literària de l'època). Característiques: .Objectivitat i tendència a la síntesi. atracció per la poesia classicitzant. llenguatge acurat. interpretacció idíl·lica de la natura. ESCOLA MALLORQUINA: era una agrupació de poetes seguidors de Miques Costa i Llobera i Joan Alcover, la seva poesia era continuadora d'una estètica classicista i mediterrània que s'acostava a la de Josep Carner.

Josep Carner va néixer a Bcn(1884). Va estudiar Dret, Filosofia i Lletres, i era una aficionat a l'escriptura des de ben jove, va poder col·laborar en diversos diaris i revistes. Va ser membre destacat de la vida política catalana i també va gaudir d'una gran prestigi entre els intel·lectuals. 4 etapes: 1) etapa d'iniciació: amb influències d'una poesia modernista. 2) etapa noucentista, on es consolida com a poeta i crea la figura de dandi. Publica Fruits saborosos(llibre de gran perfecció formal amb molts noms d'origen grec i una visío idíl·lica de la natura. Auques i ventalls: recull on apareix un nou element, l'ironia. 3)4) aquestes dues etapes presenten un canvi influït per alguns esdeveniments històrics que van marcar produndament la seva vida (Guerra civil espanyola i exili, que li va suposar l'allunyament de Catalunya) 3) Relacionada amb la crisi de l'estètica noucentista i la descoberta posrsimbolisme. El cor quiet, és el recull més representatiu. En aquesta etapa s'interessa per les coses senzilles i la contemplació filosòfica de l'existència. 4) és l'evolució cap a una poesia d'especulació metafísica. Nabí, és una profunda reflexió sobre el destí de l'ésser humà.

Entradas relacionadas: