Noucentisme definicion

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,16 KB

 
escola mallorquina: aporten riquesa lexica al noucentisme amb el que coincideixeen mmolts d'espctes, com el classicisme o la perfeeccio formal. La diferencia amb el noucentisme es que es centren mes amb el mon rural i el noucentisme es molt urba.María antonia salva: poetessa i traductora "poesies"  espigues en flor" cel d'horabaixa "lluneta de pages". llorenç riber: capella. Impliat en el moviment catalanista, al costat dee mossen alcover. Traductor. "jocs florals" a sol ixent" les corones" al sol alt".miquel angel ferra: poeta, critic i bibliotecari. poetes mallorquins mes avantguardistes: tenen una ideologia mes progressiva i fan servir unes formes mes noves i experimentals. gabriel alomar: es el gran intelectual mallorquí de principis del s.Xx. Es mes progressista i renovador que l'escola mallorquina. tipus d'obres: assaig i poesia. josep m. De sagarra: -poesies on tracta de sentiments íntims. - poemes epics sobre mites del folklore nacional. Bartomeu rosello-porcel: neix a palma, estudia a Barcelona i mor de jove. "nou poemes" quadern de sonets" imitació del foc" característiques: -influencia del Surrealisme. -utilitza alguns trets de la poesia pura. -influencia de la poesia castellana. - línia neobarroca.  carles riba: solida formació itelectual i vasta cultura. Prfessor grec. "primer llibre d'estances" segons llibre d'estances" elegies de bielville".

Entradas relacionadas: