Noucentisme i escola mallorquina

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,97 KB

 

Noucentisme

Eugeni d’Ors, principal ideòleg del moviment.

Aspiraven a regenerar la societat i la cultura catalanes.

És el pacte entre els intel·lectuals i la burgesia, per tal que la cultura en català sigui assumida i protegida per les institucions públiques.

Assumien objectius modernistes com l’europeisme, els quals amb el poder politic de cara van aconseguir.

Caracter. model literari i cultural:

-Classicisme. La tradició grecollatina era la base de l’harmonia i l’equilibri.

-Arbitrarisme. La realitat no ha de reflectir-se com és, sinó com hauria de ser.

-Imperialisme. El model cultural havia d’estar subvencionat i patrocinat per les institucions públiques.

-Civilisme. La lit. noucent. Idealitza la vida ciutadana. La ciutat representa l’espai de convivència a partir del respecte a les normes i a l’ordre.

-Racionalisme. El noucent. és la cultura de la raó, la disciplina, l’harmonia i la moderació.

Els primers anys del s.XX, la Lliga Regionalista obté el pes suficient per influir en la política espanyola.

El govern de Madrid aprova la Mancomunitat, una espècie de govern autònom producte de la fusió de 4 diputacions. Aquesta crea una infraestructura cultural a traves de la qual els noucent. porten endavant el seu projecte cultural.

L’IEC publica la Gramatica catalana de Fabra. Amb la dictadura de Primo de Rivera queda derogada la Mancomunitat i el noucent. arriba a la fi.

Autors: Josep Carner (4 etapes...)Escola Mallorquina

El terme Escola Mallorquina aparegué per primera vegada a una revista per fer referència a l’aportació dels escriptors mallorquins a la Renaixença.

Aquesta designaria un fenomen literari específicament mallorquí sobretot de gènere poètic amb poetes mallorquins que segueixen les directrius marcades per Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover.

Hem de citar els autors que incidiran en aquesta tendència poètica: Josep Lluís Pons i Gallarza, el seu deixeble Miquel dels Sants Olvier (poetes romantics els 2), també Marià Aguiló, Gabriel Alomar, que va defensar unes idees que connectaven amb les del catalanisme del Principat.

Carac. Escola Mallorquina.

Els poetes sabien que la poesia havia arribat a la perfecció amb M.Costa i Joan Alc., per això volien conservar l’herencia rebuda.

-Triomf de la línia clàssica de la serenor i l’equilibri, la qual cosa implica contenció expressiva.

-La pulcritud de la paraula, de la frase i del vers. El vers ha de tenir “música”.

-L’elecció del paisatge com a motiu temàtic, deixant fora altres termes com l’amor o la inquietud religiosa.

Aquests trets allunyen l’escola  del Modernisme i l’acosten al noucentisme.

Entradas relacionadas: