Noucentisme models classicisme civilitat mediterranisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,67 KB

 

Mancomunitat de Catalunya: entitat polític catalana fundada el 1914 per la Unió de les quatre diputacions provicionals. Enric Prat de la Riba (1870-1917): va presidir la Diputació de Barcelona i la Mancomunita de Catalunya, insstitucions des de les quals va treballar per modernitzar el país. Noucenisme: moviment que va partir del Modernisme però aviat se'n va allunyar per discrepancies ideologiques i culturals. 1906 data inici noucentisme, el 1917 el principi de la davallada com a moviment i el 1923 l'any de la seva fi. Imperialisme: Intervenció activa per implantar un estat burges modern i contruir una estructura institucional per modernitzar Caatalunya i organitzar una societat ideal. Arbitrarisme: Afirmació de la voluntat com a correcio tant dels excessis racionalistes com del determinisme naturalista. Civilisme: Model de comportament propi de les persones educades en el Març urbà de la ciutat. Classicisme: Retorn al passat grecoromà, al domini del creador sobre la matèria, a la imposició de l'ordre i la norma sobre la realitat. Mediterranisme: Entès com el paisatge que remet i associa la nació catalana al passat historic classic. Classicisme: indentificacio de la bellesa artística amb lobservança de certes normes ques es consideren inviolables.


Eugeni d'Ors: Bar 1881, morir Vilanova i la Geltrú el 1954. Va intentar viure exclusivament de la seva feina com a inel·lectual i publicita en l'ambit catala. A la mort d'Enric Prat de la Riba va ser progressivament rebutjat i marginat perls diriigents de la Lliga Regionalista fins que va ser defenestrat i se'n va anar a viure a Madrid, on va acabar militnt el feixisme i el falangisme. L'avantguardime: Començamenr s xx. Va incloure un conjunt de moviments literaris i artístics que volien trencar amb el passat. Futurisme: nascut a Itàlia. Teòric principal Filippo Tommaso Marinetti. S'interessava pel maquinisme i els conceptes que li son associats i per l'opocició a l'academicisme i al classicisme. Dadaisme: néixer l'any 1916 com a proesta contra la civilització que havia provocat la guerra a Europa. Defensava una expressió totalment espontania i la destrucció dels mitjans d'expressió tradicionals. Surrealisme: pretenia copsar el mon dels somnis i de l'inconscient, considerat molt més autentic que la realitat exterior. Maquinisme:introducció generalitzada i a gran escala de maquines en el proces de producció. L'acamedicisme: es l'aplicació a l'obra d'art i també a la poesia d'un esperit formalista que substitueix l'expressió espontanea per una correcio d'acord amb les normes artístiques tradicionals.

Entradas relacionadas: