Noucentisme modernisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,67 KB

 

MODERNISME  moviment cultural que es es prouí a europa durant l'última dèdaca del S.XIX i primera del XX.Sol identificar-se amb els corrents artístics, especialment els arquitectònics i decoratius, més que no amb els literaris.Alguns monuments típics d'aquest estil són en Barcelona "la Sagrada Fimília" i "La Casa Milà" i en vbalència  "L'estació del Nord" o "El mercat Central".En Literatura, els modernistes catalans tingueren com objectiu construir una literatura nacional superant el regionalisme i el desfasament de la literatura catalana respecte a altres llengües europees.Per assolir aquest objectiu promogueren l'obertura indiscriminada a totes les novetats culturals del moment.Per tot açò.1)Traduiren al català tant autors acuals(Netzscge) com clàssics (Moliere,Shakespeare).D'aquesta manera la literatura catalana es consolidava com una literatura autònoma.

NOUCENTISME(1906-1923)Cap a 1906 aparegueren un grup d'intel.lectual joves que impulsen una nove imetge de l'artista, no con un rebel fron a la gurgesia, sino com una peça integrada dins l'estructura social.Aquest moviment fou impulsat de Eugeni D'Ors.Suposà un trencament amb el Modernisme.Buscà la col.laboració del catalanisme burgés per impulsar des de les institucions una política que donara suport a la creació d'una cultura moderna i europea en catala`.Començà quan Enric Prat de la Riba ocupà la presidència de la Diputació de Barcelona i es consolidà quan es constituó la primera mancomunitat de Calalunya, tambè presidida per Prat.Des d'aquest organisme, Prat i un grup d'intel.lectual impulsaren una política de normalització cultural molt clara que consistí en la creació d'una sèrie d'infraestructures.En primer lloc es crearen centres educatius que supliren la inoperància de les institucions educatives depenents de l'Estat central.Aquestes foren:La Biblioteca de Catalunya y les biblioteques populars que incloïa  organismes d'alta cultura com:L'Institut d'Estudis Catalans (1907)que constava de museus, laboratoris i serveis tècnics,escoles de formació..on es notà més aquesta normalització siguè en l'àmbit lingüístic.Es volia crear una cultura en català i en poc de temps el català passà a ser la llengua habitual en revistes,llibres oficines.. i com a pas previ s'impulsà la codificació del català per Pompeu Fabra.Es publicaren "Normes ortogràfiques de Fabra", "Gramàtica calana" i "Diccionari general de la llengua calana".El Noucentisme acabà al 1923 quan s'instaurà la dictadura de Primo de Ribera que suprimí la Mancomunitat i la majoria de les institucions que s'havien aconseguit durant l'etapa nocentista.Malgrat a aquestes restriccions, les iniciatives del nocentisme foren trascendentals per al futur de la llengua calana.Avuí en dia encara continuen vigents moltes d'elles com L'Institut d'estudis calanas,la Biblioteca de Catalunya i la codificació de la llengua de Fabra.

LA POESIA NOUCENTISTA:la característica principal és l'arbitrarisme.La poesia arbitraria consistia en consicerar l'obra literària con una entitat autosuficient,depenent exclusivament de la voluntat lliures de l'orador, sense expressar sentiments.Utilitza un llenguatge artificiós i utilitza la ironia com a procediment de distanciament, de figida de les emocions romàmtiques.

Entradas relacionadas: