Novel·la decadentista

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,97 KB

 
Situació de les llengües
Es demana l'oficialitat de l'idioma catalá, pero l'estat el rebutja.
·Mancomunitat de Catalunya: 1914 elaboració de unes regles gramaticals, ortografiques y lexiques. Després es va adoptar a València y a les illes balears. (normes actuals)
Primo Rivera: va tornar a prohibir l'us de la llengua.
Amb la 2 república es torna a parlar i es va establir con a llengua oficial de Catalunya, pero amb la dictadura de Franco s'elmina altra vegada.
LITERATURA MODERNISTA:
moviment literari i cultural que es caracteritza per la voluntat dels autors per voler modernitzarse, renovar la cultura catalana, posar-la com altres cultures europees.
Els artistes i escrptors: ·revistes: La vents, juventut, pel y ploma i catalonia,
·Estetiques dels escriptors modernistes: ·simbolisme: moviment literari que apareix a França. Defensaven la força propia de la paraula, consideren que la poesia sujiere unes idees a traves de l'expresio metaforica i amb musicalitat(maurice maeterlinck) Impressionisme: Els escriptors descrivien sensacions produides per les coses mes que les coses en si. Parniassianisme: Sentimentalisme i bellesa absoluta. pre-rafaelisme: Els escriptors criticaven la industrialització que degrada la persona. El rebuix del Racionalisme i el misticisme. Influencies: La bíblia
·Dos grups d'artistes modernistes: Regeneracionistes: deien que l'art podia transoformar la societat i ferla mes justa.(internacionalistes) ·Esteticistes: no creien que els artistes hagueren de dedicarse a cambiar la societat, societat en si mateixa.(gaudi)NARRATIVA MODERNISTA:
·novel·la rural: acció en el mon rural, la natura representa les coses negatives que s'oposen a l'individu.
-Raimon Casellas: narrador, critic d'art i modernista, divulga l'obra pictorica que aportava novetats formals. Publica els sots feréstecs(primera obra modernista)
-Josep puos i pages: escriptor, periodista i polític, fou a Barcelona i colabora amb el poble catala. Fou detingut per un article. Es convertí en un empressari teatral (obra: la vida i la mot de Jordi Fraginals) Es va exiliar a Mèxic i trna a lluitar contra el franquisme.
-Víctor catala: pseudinim de Caterina albert. (novel·la solitud, se narra la vida de mila, una dona que viu a la muntanya.La protagonista lluita per afirmarsse enmig de la natura. Lluita entre voluntat individual i destí.)
·Novel·la decadentista: deien que habien arribat al fi de la civilització y ara estaven en un període decadent. Els sentiments eren inseguritat, cansament i afecció a la mort en les cultures antigues, buscaba la transformació a un mon ideal. -Prudenci Bertrana (josafat).
·Novel·la costumista: critica la societat burguesa
-Joaquin Ruyra: reflecteix la maturalesa amb lexic ric (marines i boscatges)
-Santiago Rusiñol: fi de l'alta burguesia, pintor, dramaturg i narrador. El seu pensament i la seua obra marcats per la tensió entre artista i socieat (l'auca del senyor esteve: determina la decisió de ser artista i no seguir amb el negoci familiar)
modernista València eduard López-chavarri, compositor, musicoleg i escriptor (amonica i cuentos lírics) obres emotives i líriques

Entradas relacionadas: