Les novel•les de Narcís oller s’inscriuen dins el corrent

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,98 KB

 
Romanticisme:va ser un moviment cultural inovador q basaba la seva estètica en l'exaltació de la sensibilitat individual..Va ser un canvi total del a concepció de l'Artés va iniciar a Alemnya i anf al final del s.XVIII i es va estendre pesl altres paisos europeus durant el s.XIX.Va representar un canvi profund en la manera d'entedre el món.  va apareixer en una epoca marcada per profundes transformacions.Els ideals de la revolufrancesa(llibertat,igualtat)i els efectes de l revol indus van fer canviar el panorama social.Plític,espiritual,econòmic d'alguns països europeus.L'artista Romàntic basa la seva estètica en la imaginació,l'espontanïetat i la llibertat amb l'objectiu de crear una obra única. La renaixença:és un moviment cultural iniciat al sxix q pretenia la recuperació cultural i política de la nació cata,especialment la recuperació del cat cm a llengua literaria.Jacint verdager és el gran poeta de la renaixença,elcreadordelallengualiteràriamoderna i la gran figura del romanticismecatalà.Va crear un estil propi molt característic q combinava magistralment elements cultes.Verdaguer vaescriure els dos poemes èpics més importatns de la litercatalana(lÀTLAntida i canigó.Molts dels seus poemes lírics tenen un caràcter realigós patriòtic, alguns dels quals s'han convertit en cançons popu pel seu estil popu i la seva gran sensibilitat. Verdaguer va renovar els gèneres popu(cançons,rondalles i llegende)escrivint-ne noves versions en prosa i en vers.àngelGUIMERÀ és el dramaturg més important de la literatura cata del segle xix i el de més projecció inter. La majoria de les obres teatrals d'àngel guimera són drames ROMàntics.Laseva obra participa dels dos models del teatre ROMàntic:latragedia ROMàntica d'ambentació històrica i el drama ROMàntic de caire realista. Mar i cel és una tràgedia ROMàntica escrita en vers q tracta de l'amor impossible entre saïd, un corsri musl,iblanca una donzella cristiana,perquè pertanyen a dues cultures i relligions oposades. Terra baixa es un drama Romàntic realista escrti en prosa q tracta de l'enfrontament entre  el món pur de la terra alta on anelic pot mantenir intacta la seva bondat origínària i el món contaminat de la trra baixa on manelic sera víctima de la tirania l'engany i la corrupció.Narcís OLLER és el novel·lista més important de la literatura cat del s.Xix. Les obres de narcís oller s'isncriuen dins el corrent del Realisme tot i mantenir-hi elements propis del romanticisme.  el Realisme és un corrent artístic, sorgit a mitjan sxix q es caracteritza per la voluntat de representar la realitat immediata de l'autor i retratar-la de manera objectiva.  les novel·les més importants de narcís oller són lapappallon l'escanta pobres,la bogeria i la febre d'or.

Entradas relacionadas: