Novela decadentista

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,57 KB

 
Corrents de la novel.La modernista.La novel.La rural. Amb el romanticisme començà a apereixer en la literatura catalana un gran nombre de narracions curtes i de novel.Les de temes rurals (1900-1910: ruralisme). La novel.La modernista rural plantetjà d'una forma aguda i tràgica les relacions conflictives entre un indiviudu inquiet i revoltat i una massa social d'existència purament passiva que com una força cósmica opresora, intentava asfixiar les pretensions renovadores d'aquells personatge. Aquesta massa social era el món de la pagesia, que qual era vsit per els modernistes com una entrebanc a superar en el llarg del camí de creació d'una Cataluinya autenticament moderna. El tema rural determínà el llenguatge d'aquesta novela, que pretengué refelkctir la parla especifica dels pagesos. Raimon Casellas: Colaborà en nombroses publicacions de la seva època: ""L'avenç, " L'avanguardia", "La veu de Catalunya". Caselles aviat destacà com a historiador i crtic d'art molt influent. Així esdevingué  un dels teòrics més importants del moviment modernista. Obra:"Els sots feréstecs"(1901) és la novel.La que inicià la temàtica ruralista dins el Modernisme. Víctor Català: la producció de Víctor Català consta de narracions curtes i de noveles i està presidida per dos llargas períodes de silenci que permeten dividir-la en tres etapes. Primera:(1902-1907) Va desde la publicació de "Drames rurals", fins a "Caires vius". El punt cabdal d'aquesta etapa el va marxar"Solitud"1905, Segona: 1918, publica "Un film(3000metres)" i en 1930 aparegué el recul de narracions Contrallums. Tercera: comprén dos volums de narracions "Vida molta"1950, i "Jubileu"1951, on intentà allunyarse de la cruesa dels llibres anteriors. Novella decadentista. Constituí una de les darreres derivacions del romanticisme literari. El Modernisme l'introduí a Catalunya abans de 1900, seguint sobretot el model d'escriptura del escritor Gabriele d'Annunzio. La novel.La, sota la influència del decadentisme, passá de ladescripció a la suggestió, no es tractava de reflectir una realitat objectiva sinó una realitat interior, oculta i gairebé desconeguda. El corrent decadentista influí bextensament en el Modernisme català ; dues vovelles realitzaren una síntesi més perfecta de tots els seus elements. "Camí de llum" 1909, Miquel de palou participà dels temes propis del decadentisme. Les narracions decadentistes tendirien a la fragmentació vovelística. En tots el casos, la narració sembla diluir-se en un ampli espectre de proses líriques, servides per un estil poètic i musical  que ocupa un primer pla de la recerca estetica, per exempla "Josefat" de Prudenci Bertrana. Prudenci Bertrana:  Narra la frenetica relació amorosa entre un monstruós campaner de la catedral de Girona, Josafat, i una prostituta Fineta, que en la religiositat de l'escenari aconsegueix la satisfacció de la seva sensualitat Acaba la novela amb l'assesinat de Fineta  a mans de Josefat en un atac de rabia animal. Els temes, en totes aquestes obres, oscilen entre la nostàlgia per la vida rural i per la infancia perduda i l'angoixa de l'individu que no acaba d'adaptar-se a la seva societat.

Entradas relacionadas: