Novela romantica y novela realista

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 538 bytes

 

Bilingüisme és a dir l'ús alternat de dues o més llengues, i la diglòssia que es dóna quan en un mateix territori una llengua es fa servir en les relacions més formals al costat d'un altre utilizada de les relacions més informals. La substitució lingüística: la llengua no es considerada prestigiosa i entra en un proces que la du a la desaparició. La normalitració lingüística depèn de la voluntat positiva dels qui utilizen la llengua i consisteix a elaborar lleis perquè aquesta guany espais socials i parlants.

Entradas relacionadas: