Novela trovadoresca

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,59 KB

 
LA NOVELA BURGESA----Jaume ROIG (¿?- 1478) nascut a València, es un clar representant de la nova classe social q pren pocisions en aquesta epoca: la burgesa. Va ser un metge important, dirigí diversos hospitals i va ser lloctinent del rei alfons el magnanim. El seu llibre mes important, l'espill o llibre de les dones, pretén oferir una versió realista del mon segons la perspectiva burgesa. Escrit amb la intenció de divertir i de fer una satira contra les dones, es un clar exemple de la misogínia medieval. Jordi DE SANT- (1399- 1424), València , va ser caballer i poeta. Participa, l'any 1420, en l'expedició militar d'alfons el magnanim a corsega i sardenya. Va escriure poemes d'amor seguint els topics cavallerescos, pero reflectint ja un cert trencament amb els trobadors. S'expressa en un catala ple de provençalismes. Es conserven 18 poemes dels cuals destaquen: -estramps, -presoner, i -lo setge d'amor. GIOVANNI BOCCACCIO- (1313- 1375) , vinculat a la ciutat toscana de florencia, es un dels autors mes importants de la narrativa europea. La seva obra principal es decameró; aquest classic de la literatura universal, explica histories de caracter realista, protagonitzades per personatges quotidians, pertanyen a les classes populars i a la burgesia dels comerços i la menestralia. Abandona la moralitat medieval per expresar l'esperit reinaixentista, valorant la intel·ligencia i el gaudi dels plaers. L'obra consta de 100 narracions: en el Març de l'epidemia de la pesta q assola florencia l'any 1348, uns joves decideixen fugir de la ciutat per evitar el contagi i passen 10 dies al camp, on es diverteixen explicant-se histories. L'AMOR- es l'altre gran eix argumental de la novela. Les relacions amoroses son plantejades de manera oberta, amb humor i ironia , des de la perspectiva de 'amor cortes , amb tot el ritual que comportava, i de l'amor erotic i sensual. S'aprecia en l'obra un nou codi de valors propis de la societat moderna. 

Entradas relacionadas: