Oallaalal

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,13 KB

 
3.1 instrumental de cirurgia traumatologica: tallar l'os. mes utilitzats: serres manuals i electriques, gubies, martells i escarpes, periostotoms, cisalles, pinces, broques. 3.2 instrumental de ginecologia: valvules, separadors etc. 3.3 instrumental d'otorrinolaringologia: exploracio i cirurgia. instrumental per a oida: otoscopi, broca, pinça colzada, especuls.intrumental per a nas: especul, pinça , rinoscopi.Instrumental per a gola: laringoscopi, pinçes, obrebroques. 4 instrumental i material de exploracio: estilet: metalic, profunditat i direccio de la ferida, sonda acanalada: traçat de fisures, i realitzar drentages etc..., trocar: tub metalic realitzar puncions pendre mostres de biopsia, pinçes de magill , ajuda a dirigir  edocraneal.Material de exploracio: fonendoscopi: 2 tubs , escoltar els sorolls cardiacs o respiratoris. LLanterna: llum serveix per visualitzar tot tipus d'exploracions. Otoscopi: es conecta a la electricitat o bateria , visualitzar i examinar el canal auditiu .rinoscopi: visualitzar la cavitat nasal.Glucosimetre: aparell optic, mesurar la glusemia de la sang capilar. Especul:diferents tamanys, dilatar la cavitat interna de que surti al exterior, vaginal y nasal. Depressor lingual: exploracio de la boca 5.1 Aparells de reanimacio: fracas en alguna de les constants vitals: Ressucitador manual o ambu: donen aire al pacient que no pot respirar, es conecta al respirador mecanic. Ventilador mecanic: força l'entrada i sortida d'aire als pulmons .Desfribrilador: carrega electrica al cos del pacient

5.2 Aparells de monitoritzacio: electrocardiograf: registra la activitat del cor. Electroencefalograf: registrar la activitat electrica del encefal. Monitor respiratori: registra les respiracions del pacient. Pusioximetre:  sensor aclopat a un dit , concentracio de gasos respiratoris . Monitor fetal: registre continu del ritme cardiac del nado 5.4 Aparells d'esterilitzacio: autoclau:  per esterilitzar .Altres: bomba de perfusio endovenosa, nebulitzador:millorar lumitat, endoscopi: instrument de forma de tub , que conte una llum optica, permet la visualitzacio de l'interior d'un organ , gracies al endoscopi, poden realitzar diagnostic per imatge directa , per motra biopsia: seguents elements: suport rigid o flexible, part optica per llum intensa, puntes de funcions variades: presa de mostres

Entradas relacionadas: