Objectius de caracter educatiu

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,07 KB

 
proposta: Projecte educatiu de centre (PEC), gestió, programació general anual, memòria anual. Projecte educatiu centre: Proposta pedagògica, pla de convivència, projecte lingüístic i de qualitat. PEC: elaborat pel equip educatiu, i aprovat pel consell escolar. Proposta pedagogica de centre(PEC): document que recull de forma detallada les intencions educatives del centre i com s'han de treballar a l'aula, la planifica.  Característiques: caràcter individual, necessitats comunitat educativa, document consensuat, útil a tota la comunitat i millora l'eficàcia, recus mitj i llarg plaç, contemplar innovació educativa, objectius assolibles.

Entradas relacionadas: