Obres de teatre per a representar en català

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,63 KB

 
És on va influenciar més i va contribuir a crear obres de qualitat ◦ Henry Fielding va escriure un Don Quixot a Anglaterra i ho va reconèixer ◦ Joseph Andrews i Tom Jones van seguir l'exemple de Cervantes. ◦ Swift (Els viatges de Guilliver) i Sterne (Tristam Shandy) cerquen la paròdia de Les formes narratives del moment tal com Cervantes de les de cavalleria. En el Cas de Sterne, duu la seva influencia més enllà, fent nombroses referències al Quixot i reconeixent l'humor cervantí, i amb Swift el seu to de pessimisme L'allunya del to del Quixot. ◦ Smollett segueix les passes de Cervantes en Humphry Clinker, però en Les Aventures de sir Lancelot Graves encara és més evident. Totes dues són Paròdies del gènere cavalleresc. ◦ El cas de Defoe, no es pot vincular directament amb Cervantes, però si amb Moll Flanders, si que es pot vincular amb la picaresca.És un dels llibres més traduits i més editats, juntament amb la Bíblia i l'Alcorà • Hi ha manifestacions artístiques de tot tipus (pintura, escultura, teatre, cine, Sèries, publicitat o música)

Entradas relacionadas: