Obres..

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,45 KB

 
Obres
Ramon Llull va escriure uns 265 llibres, que inclouen matèries tan diverses com la filosofia ,la ciència ,l'educació (Blanquerna, que inclou el Llibre d'Amic e Amat),la mística ,la gramàtica ,la cavalleria ,les novel·les (Fèlix o Llibre de meravelles, que inclou el Llibre de les bèsties) o la poesia (el Cant de Ramon, el Desconhort).
El Blaquerna
L'obra descriu amb molta vivacitat la vida medieval. Seguint la seva vocació religiosa, el protagonista prova d'arribar a Déu a través d'un viatge vital que, a desgrat d'ell mateix, el durà a ser monjo, abat, bisbe i Papa. Finalment esdevindrà ermità, per Llull l'estat de màxima perfecció espiritual.
El Llibre d'amic e amat
És la primera secció de la cinquena part del Blaquerna, Peça de temàtica religiosa, amb un fort component poètic, que expressen l'experiència mística que sent l'Amic, pseudònim de l'ànima del cristià, envers l'Amat, que és Déu.L’amic a de fer uns mèrits fins que finalmente l’uneixin a Déu, purgatio il·luminatio i unitio. Ha estat l'obra més difosa de Llull. Pel que fa a la temàtica, Llull sempre emparellarà la mística amb la raó.
Llibre de l'orde de cavalleria
Va ser escrita entre el 1274 i el 1276, Llull parla de les característiques dels bons cavallers, que han de tenir com a principals objectius desenvolupar l'honor cristià i la noblesa d'esperit, cosa que s'aconsegueix amb una observança estricta de la pietat. A vegades el text és combatiu i agressiu, ja que recomana convertir els fidels amb l'espasa a la mà alhora que se'ls predica la veritat de Crist. Aquest manual del cavaller cristià va influir en Joanot Martorell a l'hora de redactar Tirant lo Blanc.El Fèlix o Llibre de meravelles
Escrit entre el 1287 i el 1289, és una obra doctrinal que combina la narració i el diàleg entre mestre i deixeble. Al llarg dels deu apartats de l'obra, el protagonista, Fèlix, viatja pel món descobrint la distància entre l'ordre diví de la creació i l'actitud que en realitat tenen els homes. Alhora, però, coneix ermitans i filòsofs que el fan entrar en contacte amb totes les branques del saber del segle XIII, des de Déu i l'infern fins a la natura.
El llibre de les bèsties
El setè apartat d'El llibre de meravelles l'ocupa El llibre de les bèsties. Plantejat com un tractat de zoologia, en realitat, però, és una reflexió sobre la política en forma de faula que explica les maquinacions de Na Renard, la guineu, per exercir el poder a qualsevol preu. El llibre s'ha volgut interpretar com un advertiment al rei de França, perquè no es refiés massa de les persones del seu entorn.
Poesia
-Lo desconhort (1295 o 1305): és un plany en què explica el fracàs de l'empresa que volia acomplir. Hi fa un examen interior per mitjà d'un diàleg que té amb un ermità, desdoblament d'ell mateix.
-Cant de Ramon: és un poema que va escriure quan ja era vell i hi fa un balanç de la seva vida.
-Lo concili.

Entradas relacionadas: