Olalala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,64 KB

 

5. El pacient incontinent : continensia vesical: capacitat de controlar voluntariament la funcio vesical per part del pacient. caracteristiques: es involuntaria, inconscient: estan mullades, ha de ser objectiva pel metge : li ha fet proves. Es produeix a traves de la uretra i no a traves de la fistula . Tipus d'incontinencia: IU d'esforç : aumenta la pressio a la bufeta i condiciona la perdua. IU d'urgencia: disfuncio vesical  que condiciona la perdua. IU Per sobreeiximent : apareix en obstruccions uretrals. IU per reflexa: apareix en lesions neurologiques , no existeis desig miccional . Productes que alleuegen : col.lectors urinaris : dispositius de silicona o cautxu utilitzats per recollir l'orinaen homes incontinents , molt bona higiene  2 cops al dia . Absorvents d'incontinencia o bolquers:  un sol us i la seva finalitat  mantenir la pell seca i sense humitat , diferents tipus dia nit o pacients enllitats 2 o 3 hores cambair. Mesures higieniques : valorar, registrar  i establir una pauta  de miccio , avisar al pacient perque buidi la bufeta  1-2 despert o 4 dormit, mesurar les perdues d'orina  en les peces de vestir,  ensenyar els exercicis de kegel: contraccio i relaxacio dels musculs perineals, controlar la ingesta d'irritants , utilitzacio d'absorbents  6 . Bossa de diuresi : sutilitza per recollir la orina duna sonda , son transparents i estan graduades . Nhi ha de circuit tancat  o circuit obert  que es reutilitza caputxo que sha de treure . 7 Sondatge vesical : consisteix en la introduccio d'una sonda  per la uretra fins a la bufeta. Colaboracio del auxiliar en les diferents tasques: preparacio del material, del pacient, lliurament del material de forma esteril, recollida del material  en finalitzar la tecnica . Objectius :  facilitar l'evacuacio de l'orina, obtenir mostra de orina esteril, irrigar la bufeta, intruduir medicaments i contrastos, prevenir la tensio en la pelvis o ferides, evitar que la orina irriti la ferida  quirurguica . 7.1 Tipus de sondes : foley: flexible , diversos diametres 1, 2 3, vies te varios orificis a la part lateral 1 serveix  per drenar la orina 2 : per omplir de suero fisiologic el balo imflable  3: per la irrigacio de la bufeta. Robinson:  rigida , 1 sol llum punta arrodonida , un so, orifici a la part distal per un sondatge temporal Pezzer: semirigida recta duna sola llum , 2 o mes orificis , singereix quirurguicament , duri forçes dias per via uretral. Malecot: semirigida , duna sola llum . 7.2 Tipus de sondatge: temporal: que no pasi de 30 dies . Permanent: per sempre, Intermitent: la persona que ho porta sempre ha destar conectada  a la bosa colectora.7.3 Complicacions : creacio duna falsa via per traumatisme, retencio urinaria per obstruccio causada , infeccio urinaria ascendent per migracio de bacteries , presencia de hematuria, colocar la sonda malament  upp a la zona per una fixacio incorrecta. 7.4 Cures de la sonda permanent : diuresis baixa , mesures higieniques insuficients ,  erocions en el tracte uretral , previndre amb una bona higienen . Neteja i manteniment de la sonda permanent: zona perineal , portar guants, fixar la sonda, gasa amb solucio posarla be , netejem la zona del meat urinari, aigua k fluiexi cap avall, la fixacio en va intercambiant,  observacio del llavis mallots( meat urinari imflamat prevenir infecciosn i  bastants problemees

Entradas relacionadas: