Oració passiva

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,26 KB

 

TEORIA

sinonim: Que té el mateix significat que un altre mot, encara que pugui no de igual d'escriure.

antonim: Que té un significat directament oposat al d’un altre mot.

oració simple Oració que conté un únic subjecte i predicat.

oracions compostes: oravions amb mes d'un verb.

SN: ens diu de que o de qui parlem.

SV: ens diu alguna cosa del subjecte.

oració enunciativa: Enuncien un missatge.

" exclamatiba: Manifesta alquna emoció i acaba en !

" interrogativa: Formula una pregunta i acaba aixi ?

" imperatiba: D'ona una ordre.

Entradas relacionadas: