Oracions en catala

Enviado por clara y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,71 KB

 

Oracions subordinades substantives: Completives: Subjecte (que, substituint x 1 SN i comprovant-ne la concordança ab el verb), CD (que/si, substituint un SN o pel pronom ho), Atr (que, substit x un adjectiu), CRV (que, subs x un SPrep), CN (que, complementa un SPrep), CAdj (que, cmplementa un adjectiu). D’infinitiu: a partir d’un ver, ex: No m’interessa treballar per Nadal/ Estic contenta d’aprovar el curs. Interrogatives: interrogatives indirectes (què, quin, com, quants, qui, on, com) Relatiu: introduïdes x 1 pronom (que/qui)

Oracions subordinades adverbials: De temps: abans q, sempre q, mentre q, des q, tota vegada q, cda vegada q, quan, mentre, desprès q, fins q, al+infinitiu, gerundi, participi. Lloc: a on, x on, allà on. Manera: com si, tal com, segons com Comparatives: més q, tan...Com Causal: xkè, ja q, x tal cm, cm q, vist q, atès q, puix, pix q. Adverbial: xkè, a fi q, x tal q Consecutiva:  tan...Q, massa...Xkè, d manera q, fins al punt q, d forma q Condicional: si, sempre, q, posat q, en cas q, mentre, tret q.

Oracions subordinades adjectives: De relatiu: Adjectiu, SPrep (CN), SN, oració de relatiu o de participi.

Entradas relacionadas: