Oracions en catala

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,36 KB

 

les oracions sub. Subst. Equivales a un nom i poden fer les funcions sintàctiques. Completives introduïdes per un què- interrogativa:si,qui,queè,com,on,quan,quin,quant- relatiu:qui,el qui/que,aquell qui,tots els qui, dels qui,tothom qui.

sub. Adjec:equivalen a un adjectiu. adjectives de relatiu: quan van introduïdes de que,qui,què,qual i on.
subo adverbials: propies: de lloc(on, pertot arreu on, onsevulga que),de manera(com, com si,tant com,igual que,sense que o segons que) i de temps(quan,mentre,sempre que,abans que,després que,fins que,tan aviat com,tan bon punt,des que)- impròpies: causal(perquè,ja que,com que),condicional(si, si de cas, en cas que, nomes que, sempre que), final(perquè, a fi que, per tal que), concessiva(encara que,malgrat que,tot i que), comparatva(no..Tan..Com,no.Tant.Com,més..Que,menys..Que,com més.Més,com més. Menys),consecutiva(tan..Que,tant..Que,de tal manera que,massa.. Perquè, prou..Perque).

Entradas relacionadas: