Oracions compostes

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,87 KB

 
tipus d'oracions segons l grau d complexitat sintactica: oracions simples: les oracions simples son oracions amb 1 sol verb en forma personal i per tant amb 1a sola estrcutura d subjecte i prediccat.oracions compostes: les oracionscompostes son oracions q contenen 2 o mes verbs en forma ersonal.o be q contenen 1 verb en forma personal i 1 altre en forma no personal q depen d'aquest primer..la derivacio: s l proces d formacio d mots mitjançant l'adjuncio d'1 afix o morfema derivatiu a 1 lexema.la sufaxio : s la formacio d'1 mot derivat mitjançant l'admijuncio d'1 sufix la sufixacio pot comportar 1 canvi en la categoria gramatical del mot derivat.la prefixacio: s la formacio d'1 mot derivat mitjançant l'adjuncio d'1 prefix.les caracteristiques d la prefixacio.la parasintesi: s la formacio d'1 mot derivat mitjançant d'adjuncio simultanea d'1 prefix i d'1 sufix.abonyegar la composicio: s l proces d formacio d mots mitjançant la combinacio d lexemes generalment 2.tayafoc la truncacio: s l proces d formacio d emots mitjançant l'eliminacio d'1a part d'1 mot existent.la truncacio propiament dita: q comporta l'eliminacio d la part inicial del mot quim joaquim.les sigles: q conserven nomes la primera yetra d cada element d'1 mot complex.ufec unio d federacions esportives d catalunya.els acronims: q conserven la part inicial d cada element d'1 mot complex 1a o mes ye3 segons els casos i q son pronunciables com 1 mot ordinari.incasol institut catala del sol.l'onomatopeia: s l proces d formacio d mots mitjançant la reproduccio d'1 so 1 soroy o 1a veu naturals.exemples nyec,piupiu,crec.la reduplicacio:finalment s l proces d formacio d mots mitjançant la repeticio d'1 mot o d'1a part  d'1 mot xino-xano.

Entradas relacionadas: