Oracions imperatives

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,03 KB

 
1) Un enunciat és un text breu que situat en un context comunicatiu determinat, té un significat complet. Queden agrupats en textos on també n'hi ha que sols constitueixen un text (eslògan, un crit d'auxili...) Una oració és un tipus denunciat que es caracteritza pels fets següents: La presència dalmenys un verb en forma personal, lorganització en dos constituents bàsics i la concordança en persona gramatical i nombre entre el verb en forma personal i el subjecte. 2) Oracions declaratives: presenten un fet, un pensament… Entonació descendent i el mode verbal és lindicatiu. Poden ser afirmatives o negatives. Exemples : Jo vull marxar, Jo no vull marxar. Oracions interrogatives: plantegen una pregunta. Entonació ascendent, solen portar el verb en indicatiu. Poden ser totals, directes, retòriques i confirmatòries. I això no ho podies haver previst; Mhas cridat, oi?Oracions imperatives: donen una orde o una prohibició. Entonació descendent i el mode verbal és limperatiu (afirmatives) i el subjuntiu (negatives). Obriu finestres; No llanceu papers a terra. Oracions exclamatives: expressen una emoció o un estat dànim. Entonació emfàtica , el mode verbal sol ser lindicatiu. Quina pena de persona. Oracions optatives: expressen un desig , solen utilitzar el mode subjuntiu. Tant de bo guanyi.

Entradas relacionadas: