Oracions imperatives

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,24 KB

 


Tipus d'oracions segons la modalitat enunciativa:

- Declaratives: presenten un fet, un pensament, etc com a real. Tenen entonació descendent i el mode verbal es l'indicatiu
- Interrogatives: plantejan una pregunta. Les totals demanen sobre la totalitat de l'oració, les Parcials sobre un aspecte, les Directes constitueixen l'oració principal i les Inderectes si son oraciobs subordinades a un verb
- Imperatives: donen una ordre o estableixen una prohibició. L'entonació es descendent pero mes sobtada que la de les oracions declaratives. El mode verbal es l'imperatiu
- Exclamatives: expresan una emoció o estat d'anim. Entonació emfatica. El model verbal sol ser l'indicatiu
- Optatives: expresen un desig. Mode verbal es el subjuntiu


Els Enunciats:

es un text breu que te un significat complet. Son enunciats:
- Interjeccions (hola!, noi!)
- expressions exclamatives (pere!, foc!)
- respostes: (jo també)
- fragments el.Liptics (Que, content? Equival a Estas content)
- frases nominals (any de cireres, poc blat a les eres)
- oracions

ORACIONS:

tipus d'enunciat que es caracteritza per tres fets:
- verb en forma personal
- el predicat i el subjecte
- la concordança entre el verb i el subjecte

Entradas relacionadas: