Oracions intransitives

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,24 KB

 
El lèxic es el conjunt de mots d'una llengua, es un sistema obert. Els sons consonàntics es produeixen quan l'aire que expirem en parlar troba un obstacle en algun punt del conducte que va des de la laringe al nas i als llavis. Oracions personals tenen subjecte les impersonals no. Les oracions atributives si tenen verb copulatiu: ser, estar i semblar. Les oracions predicatives no tenen verb copulatiu. Les oracions actives el subjecte fa l'acció del verb i a les passives no. Un text expositiu té com a objectiu explicar unes idees o informació a un receptor d'una manera clara i entenedora. El text divulgatiu és aquell per mitja del qual l'autor informa, d'una manera clara i objectiva, sobre un tema. Normalment va adreçat al gran públic, a molta gent. El text especialitzat pot tractar de metèries científiques, tècniques, filósòfiques o aetístiques. El llenguatje és la facultat que té l'ésser humà de comunicar els pensaments propis a un receptor per mitjà d'un sistema de signes. Altres significats de llenguatje son: codi, i el lèxic propi d'un art, un ofici o una branca de la ciència.

Entradas relacionadas: