Oracions juxtaposades

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,62 KB

 

preposició: fa la funció de relacionar element de la frase.

àtones: a,en, amb,de,per

tòniques: sobre,sote,entre,cap,contra,fins,segons...

compostes: per a,fins a, desde,sota(sobre) de...

locucions prepositives: a causa de,en comptesde,a partir de,a fi de,a través de,en contra de...

amb

conjunció: és un mot invariable que serveix per enllaçar oracions o bé elements d'una mateixa oració.

conjunció coordinats:

copulatives: indiquen uníó enrte els elements que relacions: i, ni..

disjuntives: expressen una alternativa o contraposició entre els element que enllacen: o, o bé...

adversatives: expressen una opció o contrarientat entre els elements que uneixen: però, sínò, en canvi.

conjuncións subordinats:

completives: introdueixen oracions que fan la funció de complement de verb: que

casuals: introdueixen oracions que expresen la causa de l'oració principal: perquè

finals: introdueixen oracions que indiquen la finalitat de l'oració princpial: perquè

Entradas relacionadas: