Oracions subordinades adverbials

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,4 KB

 

o subordinades adverbials: =adverbi i = a SPrep expressa circumstancia caracter causal, final... Classificació: adverbials propies: de temps (vam arribar a lestacio kuan el tren ja arrencav) de manera(haurem de fer el viatge com puguem), de lloc (el taxi et deeixara on vulguis). Adverbials impropies: condicionals(farem arròs a la cubana si no hi ha res mes), concessives no s'han volgut quedar tot i que els hem convidat), causals(no els han deixat entrar perque no tenien invitació), finals(li haurem de donar una empenta perque arrenqui), consecutives(te tanta feina que no dona l'abast), comparatives(ens visita mes gent a l'hiver que no pas a lestiu).Les conjuncions de les oracions adverbials: de temps: quan mentre, abans que (no), fins que (no), des que, tan aviat com, tan bon punt. Ens diuen el moment de laccio expressada.



de manera: com, com si, tal com, sense que. Ens diuen la manera. De lloc: (allà) on, pertot arreu on, onsevulla que. Ens diuen el lloc. De condició: si, si de cas, sempre que. expressen la condició necessaria perquè es compleixi el que diu loracio principal. De concessió: encara que, malgrat que, tot i que. Expressen un obstacle malgrat el qual es ralitza laccio. De causa: perquè, ja que, com que, aue. Causa que ha produit laccio expressada. De finalitat: perquè, a fi que, per tal que. Expressen lobjectiu . De conseqüència: tan(t)... Que, massa...Que, de tal manera que. Conseqüència que es deriva de la intensificació dun element de loracio principal. De comparació: tan(t)... Com, més...Que (no pas), menys... Que (no), com menys... Més/menys, com més...Més/menys. Expressen el segon element duna comparació o proporcionalitat.

Entradas relacionadas: