Oracions subordinades adverbials

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,77 KB

 

Pròpies:

- Oracions subordinades adverbials de temps: (Anterioritat, Simultaneïtat i posterioritat)abans de, abans que, sempre que, quan, mentre, ara que, cada vegada que, després de, després que, des que, d’ençà que, així que, fins que...

- Oracions subordinades adverbials modals: com, com si, segons, segons com...

- Oracions subordinades adverbials de lloc: on, allà on, arreu on, per on, fins on, d’on...

- Oracions subordinades comparatives o de quantitat:

*igualtat:  tant...Com / tant...Com / igual...Que

*superioritat: més...Que, / millor...Que

*Inferioritat: menys...Que / pitjor...Que

*proporcionalitat: com més... / més/menys / com menys... / menys/més

Impròpies:

- Oracions subordinades adverbials condicionals: si, en cas que, a condició que, posat que. Mentre que, tret que, fora que, llevat que, sempre i quan...

- Oracions subordinades adverbials causals: perquè ja que, vist que, com que, com, per tal com, com sigui que, atès que, a causa que, que...

- Oracions subordinades adverbials finals: perquè, a fi que, per tal que. Quan es infinitiu : es canvia que x de.

- Oracions subordinades adverbials consecutives: de manera que, així que, fins al punt que...

-Oracions subordinades adverbials concessives: encara que, malgrat que, ni que, per molt que, si bé, per més que, tot i que, a pesar que...

Entradas relacionadas: