Oracions subordinades catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,68 KB

 

PRONOMS FEBLES:CD:el/la/els/les.CI: li(hi).CI plural: els

Dóna aquest disquet a la Núria. Dóna-l'hi.

Porta aquesta cadira a en Carles. Porta-la-hi.

Torna aquests documents a la Marta. Torna-ls'hi.

Demana les fotografies a en Pere. Demana-les-hi.

Oracions subordinades l:

Osubst(CD)

Osubst d'infinitiu.La podem reconèixer fàcilment si ens fixem en el verb: apareix en infinitiu (aprovar,sortir,estudiar...) Exemple: Tots els alumnes han aconseguit aprovar les matemàtiques.

Osubst conjuntiva. La reconeixem per la pratícula subordinant que la introdueix: es tracta de les conjuncions que o si. Exemple: alguns alumnes no sabien que avui h havia examen de llengua.

Osubst interrogativa. La reconeixerem  pel mot interrogatiu que la introdueix; es pot tractar d'un pronom(qui,què), d'un determinant(quin,quina,quins,quines) o d'un pronom adverbial(on,quan,com,quant) Exemple: La inspectora ens ha demanat qui era el delegat.

OAdj(CN) .

El tren que surt a les vuit és directe.(subj)

Parlaré amb l'advocat a qui li he confiat el cas.(ci)

Aquest és el parc natural on hi ha més animals exòtics. (cc de lloc)

L'enemic contra el qual lluitava era invencible. (crv)

OAdv(cc) .

Adverbials propies. De temps (quan el tren ja arrencava), de manera (com puguem) i de lloc (on vulguis)

Adverbials inpropies: condicionals(si no hi ha res més), concessives( tot i que els hem convidat), causals(perquè no tenien invitació),finals(perquè arrenqui), consecutives(te tanta feina que no dòna l'abast),comparatives(ens visita més gent al hivern que no pas al estiu).

VOCABULARI.Boscana: silvestre,Prisada:plecs permanents,Moixaines:Carícies,Manyagueries:carícies,Escarxofat: asegut de manera comoda,Potineries:Feines brutes,Parsimònia:lentitud,Nanai:de cap manera,Azalees:arbustos de flors,Rabejarà:mullarà,Astorada: Espantada

 tronada: d'una altra epoca, vella i desgastada, Arnada:feta mal be per les arnes, Matrona: donassa ,Eixorca: esteril, Mal lleig: cancer, Bany María: ambient ofegant, somorts: sense activitats, apagats, Romatic: de poca ventilació, Esglai: por, Allau: gran cuantitat, Bancal: trossos de terra de conreu entre dos marges, dobles: decalitres, tionades: cops de bastó, Ufanossos: verds i vius, Bescoll: clatell.

Entradas relacionadas: