Oracions subordinades substantives

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,33 KB

 
Substantiva(equivae a aixo/allo)
Adjectiva(qualifca el nom al que la precedeix,q nes l'antecedent)
Adverbial(expressa una circumstancia de temps,manera,lloc...)
Oracions subordinades(tipus): INFINITIU:verb,sortir,aprovar
Conjunció:que,si(propsub) INTERROGATIVA:(qui,que,quin,quina,quins,quines,on,quan,com,quant)QUE pronom relatiu(sn,de antecedent) conjunció Oracions Adverbials:
TEMPS:quan,mentre,abans que(no),fins que(no),des que,tan aviat,tan bon punt. MANERA:com,com si,tal com,sense que. LLOC:(allà)on,pertot arreu on,onsevulla que.Condició:si,si de cas,sempre que.Concessió:encara que,malgrat que,tot i que.CAUSA:perquè,ja que,com que,que.FINALITAT:perquè,a fi que,per tal que.CONSQUEN:tan(t)...Que,massa...Perquè,de tal manera.Comparació:tan(t)...Com,més...Que(no pas),menys...Que(no),com més...Més/menys,com menys...Menys/més/////perquè(conjun)per què(prep+interr)

Entradas relacionadas: