Ordaz

Enviado por Miriam y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 17,48 KB

 

1. Documentació general
1.1. Catalogació
- Títol: L'enterrament del senyor d'Ordaz
- Autor: El Greco (Domenikos Theotokopoulos).
- Cronologia: 1503-1505
1.2. Dades principals
- Tema (gènere):Religiós
- Técnica (explicar-la) i suport: Oli sobre tela
- Estil. Lloc d'origen:Pintura Manierista
- Localització actual: església de Santo Tomé (Toledo)
2. Aspectes preliminars
2.1. Context històric (pot incloure aspectes polítics, econòmics, socials o culturals)
Va ser a Toledo on el Greco trobar el seu major esplendor. Aquí troba la seva personalitat veritable i deixa anar al seu art,
realitzant les seves obres més interessants. El Greco pintarà a Espanya preferentment temes religiosos, alguns mitològics i
retrats ..
2.2. Context artístic (tendències artístiques, altres autors)
El Greco ve a Espanya, en part atret, com altres artistes italians, per l'obra de l'Escorial i, fonamentalment, per la promesa
d'importants encàrrecs a Toledo, on tenia coneguts vinculats al seu passat romà, com D. Luis de Castella qui va posar en
contacte al Greco amb els prelats de la Catedral toledana.El Greco no planejava establir a Toledo, ja que el seu objectiu era
obtenir el favor de Felip II i fer carrera en la cort, però finalment es va quedar a la ciutat imperial.
2.3. Autor (breu biografia, característiques, obres més destacades)
Doménico Theotocópoulos, més conegut com El Greco va néixer a Càndia, actual Heraklion el 1541 i va morir a Toledo en
1614.
Encara que nascut a Creta, illa que en aquella època pertanyia a la República de Venècia, El Greco va desenvolupar el seu
peculiar estil i la major part de la seva trajectòria artística a Espanya. Es va formar a la seva illa natal com a pintor
d'icones,(influència bizantina) abans de traslladar-se a Venècia, on va conèixer l'obra de Tiziano i Tintoretto, artistes que,
juntament amb Miguel Angel van ser els que més van influir en la seva pintura.
A Toledo va desenvolupar la seva personal manera de pintar. Manierista, però de gran vigor expressiu, apareix també
vinculat a l'Espanya de la Contrareforma. A part de la seva producció de temes religiosos, és important la seva tasca com a
retratista i el seu particular tractament i reinterpretació del paisatge.
2.4. Encàrrec
Aquesta obra li va ser encarregada a El Greco el 1586 per Andrés Núñez de Madrid, rector de Santo Tomé. Això està
explicat en la inscripció en llatí i castellà colocada sota el quadre
.
b) Digueu a quin estil pertany l'obra i enumereu cinc característiques conceptuals o formals daquest estil [1
punt]
3. Estil
El Manierisme neix de la crisi, d'una part l'ambient d'optimisme, equilibri i confiança de l'Humanisme, es veu amenaçat
amb els problemes econòmics, polítics i religiosos que van culminar en el "Sac di Roma".
Pintura manierista de El Greco:
-Figures de cànon allargat,
- Figures helicoidals semblants a una flama
-Preferència pels colors freds
-Composicions molt personals
- Estudi anatòmic del cos humà, influència de Miquel Àngel
4. Anàlisi formal i tècnic
4.1. Descripció i composició (breu descripció, eixos i línies principals, punts destacats, distribució del pes, simetria/
asimetria, oberta/tancada; moviment, ritme; dinamisme, tensió; espai, perspectiva)
El quadre apareix dividit en dues zones: una celestial i una altra terrenal, fórmula molt utilitzada per l'artista en altres
obres de temàtica religiosa. L'espai destinat a la primera és major que el de la segona, on apareix el miraculós
enterrament al qual assisteixen els cavallers i els representants de les ordres religioses.
En la composició d'aquesta zona celestial el Greco adopta un esquema clarament bizantí en la qual Crist Jutge, situat entre
la Verge i Sant Joan, rep la presentació de l'ànima del comte de Orgaz, en forma de nen translúcid, portat per un àngel
que suposa la unió entre els dos espais, mentre que els cors dels benaurats observen l'enterrament.
A la part baixa de la imatge s'observa en primer pla el miracle, amb la figura del senyor Gonzalo en el centre en el moment
de ser dipositat pels dos sants: Sant Agustí - vestit de bisbe - que li agafa per les espatlles i Sant esteban - com diaca,
representant en el seu casulla seu propi martiri - que li subjecta pels peus. Al costat d'ells trobem un nen vestit de negre,
que porta una torxa i porta un mocador amb una data: 1578, això fa suposar que es tracta del fill de Doménikos, Jorge
Manuel, nascut en aquest any. A la dreta se situa senyor Andrés Núñez de Madrid, el rector de Sao Tomé, que obre les
mans i eleva la seva mirada cap al cel, vestint la saya blanca dels trinitaris. L'acompanyen dos sacerdots més: un, amb
capa pluvial negra, llegeix abstret el Llibre de Difunts i un altre porta la creu processional i té la mirada perduda. A
l'esquerra apareixen dues figures amb hàbits de franciscans i agustins, sent aquestes tres ordres les més importants de la
ciutat. Després d'aquestes figures es troben els nobles toledans que assisteixen al miracle, vestits amb vestits negres i
golillas blanques. Les seves mans indiquen l'escàs moviment existent a l'escena i reforcen l'expressivitat dels seus rostres,
en els quals El Greco ha sabut captar diferents estats d'ànim, el més generalitzat l'acceptació sincera del sobrenatural.
S'han identificat alguns personatges com Diego de Covarrubias i el seu germà Antonio, un possible autoretrat en la figura
que mira cap a l'espectador; Joan de Silva, Protonotari Major de Toledo que apareix per a certificar el miracle, al centre de
la imatge, elevant la seva mirada cap al cel. Aquesta zona inferior es circumscriu clarament en un rectangle - recurs molt
emprat en el Quattrocento-en què desapareix el sòl i les figures es van cap endavant pel pes del cadàver i la isocefàlia dels
nobles, que anul d'aquesta manera la perspectiva. Trobem les mateixes tonalitats: blanc, negre i daurat. Curiosament el
daurat ressalta la lluminositat del blanc i la foscor del negre. Els detalls de les vestimentes i de l'armadura demostren
l'elevada qualitat de la pintura de Doménikos, tot i la pinzellada solta que empra. Els esclats de la llum es reflecteix en
l'armadura són sorprenents.L'artista els va col.locar a tots amb un clar sentit isocefálico, (superposició de caps) amb igual allargament en els seus
rostres i figures, agrupats formant un interromput fris, vestits tots de negre.
La zona superior es considera la zona de Glòria, cap a on es dirigeix l'ànima del senyor Gonzalo. S'organitza a través d'un
rombe, crea un moviment ascendent cap a la figura de Crist que corona la composició. Vesteix hàbit blanc - símbol de la
puresa -, seu, sent una de les enormes figures tradicionals del candiota el cànon estètic trenca amb el tradicional. A la
seva dreta veiem a la Verge, vestida amb els seus tradicionals colors blau i vermell, que simbolitzen l'eternitat i el martiri,
respectivament. Davant Maria se situa una figura seminua que s'identifica amb Sant Joan Baptista, i ambdós els mitjans
d'intercessió i salvació davant Déu. D'aquesta manera es representa una Deesis, molt habitual en l'art bizantí. A la zona
esquerra de la Glòria trobem a Sant Pere, portant les claus de l'Església, al costat de querubins, àngels i altres sants. A la
dreta se situen Sant Pau, Sant Tomàs - amb una esquadra - i fins i tot Felip II, tot i no haver mort, com també va fer
Tiziano per Carles V a la Glòria, avui al Museu del Prado. Aquestes figures de la zona superior tenen més moviment,
accentuant alguns escorços com el de l'àngel del centre de la imatge.
Entre ambdues zones hi ha nombrosos nexes d'unió que fan que l'obra no estigui formada per dues parts aïllades entre si.
El primer ve determinat per la llum, ja que l'episodi es desenvolupa en un interior i l'única llum existent procedeix de la
part superior. A la zona baixa trobem alguns personatges que miren cap amunt com el rector, el Protonotari Major de
Toledo o la figura que es situa després del sacerdot que. La Verge mira cap avall com si fos a rebre l'ànima del senyor
Gonzalo, que és transportada per l'àngel amb les ales desplegades, la figura que es situa entre mitjanes dels dos mons.
Fins i tot la creu processional s'eleva fins a la zona celestial. Pel que fa a la tècnica, Doménikos treballa l'obra amb taques
de color, com havia après en la seva estada veneciana. Si s'observa detingudament apreciem l'absència gairebé total de
dibuix, a la zona dels nobles toledans el vestit està aconseguit a través de taques negres que suporten els rostres i les
mans, emmarcats per les golillas i els punys obtinguts amb taques de pasta blanca.
L'ordre dels personatges del Cel respon a la creença cristiana que qui més ha estimat, serà més important en el Regne del
cel i podrà estar més a prop de Dios.La Mare de Déu i Sant Joan Baptista estan dins del feix de llum de Jesucrist, després,
dos apòstols màrtirs: Santiago, patró d'Espanya i Sant Pau; seguits de la resta d'apòstols.
En aquesta segona fila de apòstols destacarem dues figures: la de Sant Tomàs, patró de la parròquia i el rostre Felip II
com a exemple de fidelitat i defensa de la fe.
A la terra, el Greco ens mira gairebé amagat entre els altres assistents a l'enterrament, mentre el seu fill ens assenyala el
miracle.
Tres monjos de convents són convidats a les exèquies: un franciscà, un dominic i un agustí.
La resta dels personatges sorpresos o no pels fets, xiuxiuegen entre ells, tan sols n'hi ha un que sembla haver-se adonat
del realment important: Sr Alonso, el rector, ell és l'únic que alça la vista i sembla veure com l'àngel està introduint l'ànima
del senyor Gonzalo en el cel
La tela està adaptada al marc
.
4.2. Elements plàstics
- Dibuix
- Color
Els colors vistosos, de influència veneciana - Tintoretto i Tizià- que s'utilitza en la seva obra criden poderosament l'atenció
i transmetent emoció a l' espectador com pot ser les casulles dels sants, les cares retallades en fons negre dels
personatges, la utilització dels blancs i en general el colorit de la part celestial. El predomini del color arribarà a la seva
empremta més alta en la representació de l'ànima del difunt, on aquesta queda resumida en unes pinzellades de color on
ha desaparegut totalment la línia
- Llum
La lluminositat representada a la part superior del quadre reflecteix una clara influència de l'escola veneciana en la pintura
del Greco. Aquesta lluminositat contrast especialment amb la meitat inferior del quadre, meitat que representa el terrenal.
4.3. Iconicitat
4.4. Tècnica i materials
(oli, fresc, tempera....; suport...)
Pintura a l'oli
Tècnica pictòrica que consisteix a dissoldre els - pigments-colors en un aglutinant com l'oli de llinosa. Aquesta tècnica
permet gran varietat d'efectes pictòrics i rectificacions
d) Expliqueu el tema representat. Model literari. Significat i funció. [1 punt]
5. Interpretació
5.1. Iconografia
- Tema (identificació, fonts literàries)
El tema era perpetuar la llegenda que cert piadós cavaller del segle XVI, D. Gonzalo Ruiz, notari major de Castella i senyor
de la vila de Orgaz, que havia sufragat les despeses de reedificació de l'església de Santo Tomé, a la seva mort l'any 1323
va ser miraculosament enterrat pels Sants Agustí i Esteve en una de les capelles del temple.
- Identificació i significat dels elements concrets (personatges, símbols)
Aquest quadre representa les dues dimensions de l'existència humana: a sota la Terra, la mort, a dalt el Cel, la vida
eterna. El Greco va plasmar en el quadre el que constitueix l'horitzó cristià de la vida després de la mort, il.luminada per
Jesucrist.
Es creu que tots els assistents al miraculós enterrament són retrats de persones del seu temps que amb la seva presència
van fer d'aquest quadre un dels més importants retrats de grup de la història de la pintura.
Jesucrist apareix com a jutge, destaca la serenitat del seu rostre, la seva pau. S'aprecia la clara influència bizantina en la
representació d'aquest Crist com un pantocràtor.Jesucrist amb la mà indica a Sant Pere, a la seva dreta, acompanyat per
Sant Joan Evangelista, que li obri les portes del Cel a l'ànima del seu servent fidel.
La Mare de Déu i Sant Joan Baptista intervenen com a mediadors entre el cel i la terra.
Sorprèn el tractament tant del judici com de la mort per l'absència de por i de tristesa del quadre. L'esperança és l'element
dominant.
5.2. Significat i funció (què es vol dir amb el tema, explicació del contingut, temps intern; funció)
L'escena té un elevat component didàctic en aparèixer la petita figura de Jorge Manuel assenyalant amb la mà esquerra el
senyor d'Orgaz. D'aquesta manera indica quin és el destí de l'home que ha realitzat bones accions en la seva vida,
considerant les obres de caritat com a condició indispensable per a la salvació eterna. El rebuig d'aquestes bones accions
com determinants per al resultat final per part de les doctrines protestants portaria al Catolicisme a realitzar una mena de
"croada" per ressaltar el valor de la caritat, sent aquest quadre un típic exemple de la Contrareforma.
Altres aspects rellevants
6. Valoració i influències
Situar lobra i el seu autor en el conjunt de la Historia de lArt. Obra menor / obra emblemàtica duna etapa, de
l'autor, d'un estil o d'una època. Importància de lobra com a referent per a obres posteriors
Alguns autors l'han definit com "no només és l'obra mestra d'El Greco, sinó l'obra mestra de tota la pintura".
El Greco ho pinta en plena maduresa artística. En aquesta obra estan presents tots els elements del llenguatge manierista
del pintor: figures allargades, cossos vigorosos, escorços inversemblants, colors brillants i àcids, ús arbitrari de llums i
ombres per marcar les distàncies entre els diferents plans, etc.
Quan el Greco s'instal a Toledo, arriba aquesta maduresa pictòrica que arrossega del seu pas per Itàlia i els tallers dels
millors pintors de l'època
- Posibles influències o relacions formals o de significat amb altres obres conegudes (models, obres coetànies.
obres posterior
Va treballar a Venècia, al taller de Tiziano, i a Roma, estudiant les obres de Miquel Àngel. La influència de Miquel Àngel es
plasma a la representació dels cossos nus que apareixen a la part celestial de l'obra. L'escola veneciana s'aprecia en la
utilització dels colors.
Goya, Picasso i altres autors, veurien en el Greco el primer impressionista, al primer artista capaç de donar amb dos
pinzellades forma a un rostre.
El Greco va ser un pintor poc valorat fins a finals del segle XIX, data en què els modernistes i la generació del 98 es van
interessar per ell i per la seva obra.
e) Una pregunta del llistat especial [1 punt]
Altres obres:
L' espoliació
El Martiri de Sant Maurici
El Cavaller de la mà al pit
Sèrie dels Apòstols

Entradas relacionadas: