Organ homoleg

Clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,62 KB

 

a) perque la complexitat que tenen els ulls és gràcies a que al principi era un òrgan senzill, que només podia diferenciar la llum i la foscor. Ha anat introduint millores fins a dia d'avui.

b) segons la teoria de l'evolució, la selecció natural diu que els més favorables al medi evolucionen. Aquest òrgan ha anat millorant durant molt de temps i a anat incorporant noves variacions.
c) demostren que l'ull ha anat introduint millores a la seva estructura. Així que afirmem que: 1. Apareixen a les cèl·lules punts sensibles distingeixen la llum i la foscor. 2. Aquesta zona es corva formant cavitat capaç de distingir la direcció de la llum. Si aquesta cavitat es fa més profunda i el punt d'entrada es redueix es distingeix una imatge borrosa. Després, es va col·locar un líquid amb corvatura davant el forat per enfocar la imatge, s'endureix , es forma la lent i es veu bé la imatge.

Teoria evolució. Dues qüestions: fet d'evolució. La vida ha evolucionat de forma gradual a partir d'un avantpassat comú que va viure fa més de 3500 m.A. I deprés es va anar ramificant produint moltes espècies noves.
El mecanisme mitjançant el qual té lloc el fet evolutiu.

Gradualisme: són necessàries moltes generacions per a produir un canvi evolutiu substancial.
Selecció natural: mecanisme mitjançant el qual es produeix l'evolució.
- Variabilitat: població inicial variable
- Heretabilitat: variabilitat ha d'estar causada per canvis en els gens que es puguin transmetre a la descendència.
- Increment de la descendència: variacions favorables fan augmentar la reproducció i això determinarà que els gens passin a la generació egüent i causin l'evolució.

Lamarkisme
-necessitat crea òrgan: si el medi canvia, els organismes també
-llei de l'ús i el desús: ús organ, desenvolupa. No, debilita.
-llei d'herència dels caràcters adquirits: es té, passa descendència

Darwinisme
-variabilitat: no tots organismes d'una població son iguals
-lluita per l'existència: sobreviuen els que tenen variacions adients
-selecció natural: s'acumulen les variacions positives

Proves paleontològiques
-existència i desaparició d'espècies del passat
-reconstruïr el procés evolutiu
-formes de transició: fòssils

Anatomia comparada
-òrgans homòlegs: mateixa estructura funcions diferents
-estructures i òrgans vestigials: parts sense utilitat
-atavismes: resorgiment caràcter ancestral

Proves embriològiques
fases inicials desenvolupament embrionari existeixen moltes semblances. A mesura avança el desenvolupament es van diferenciant. Canvis mostra la seqüència evolutiva dels organismes.

Entradas relacionadas: