Organització formal i informal

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,29 KB

 

conjunt de relacions personals i socials que no estan preestablertes per la direcció o organització de l'empresa però que sorgeixen espontàniament quan les persones s'associen entre si.

L'organització és conseqüència d'una sèrie de circumstàncies:
Relacions personals entre els membres, aparició de líders espontanis en qüestions no relacionades amb l'empresa, l'existència de problemes i la necessitat de fer reivindicacions. Els treballadors es relacionen amb persones que petanyen al seu departament i es formen grups de treball no predeterminats. Es transmet informació no oficial i s'estableixen normes de funcionament que tenen més força que les prescrites. A vegades sorgeix aquesta organització per la necessitat de suplir buits en l'orgaitzacio formal. Els directius han de conèixer de l'existència de l'organització informal per treure el màxim profit utilitzar per afavorir la col·laboració i coordinació, confiança i flexibilitat que facilitin els objectius.

Entradas relacionadas: